Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

MYPLAN – a person-centered, mobile phone application for managing situations of crisis among people at risk of suicide: a superiority randomized trial

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. MYPLAN - A Mobile Phone Application for Supporting People at Risk of Suicide

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 2. Stakeholder perspectives on using and developing the MYPLAN suicide prevention mobile phone application: A focus group study

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 3. User Involvement in Developing the MYPLAN Mobile Phone Safety Plan App for People in Suicidal Crisis: Case Study

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 4. MYPLAN -mobile phone application to manage crisis of persons at risk of suicide: study protocol for a randomized controlled trial

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 1. Young peoples Risk of Suicide Attempt - YRSA projektet

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. PRESCIENT

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Face your Fears

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. PRECISE-suicide prediction

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. Zero Self-Harm

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"Forskningsprojektet har til formål at undersøge om en app-baseret forbedre kriseplan til selvmordstruede er bedre til at mindske selvmordstanker end en kriseplan i papirformat. MINPLAN er en kriseplan som smartphone-app, den blev udviklet i 2013. MINPLAN har været afprøvet af brugere og klinikker med positivt feedback. Vi ønsker nu at teste den i et videnskabeligt forskningsprojekt for at skaffe evidensbaseret viden om effekten af smartphone apps som selvadministrerede redskaber til personer med psykiske lidelser og selvmordshandlinger. Der findes på nuværende tidspunkt ikke publiceret forskning om app-baserede interventioner til selvmordstruede, heller ikke fra international side.
De specifikke formål i studiet er:
1) At udføre fokusgruppeinterviews med tidligere brugere, pårørende og klinikker fra de selvmordsforebyggende klinikker for at udvælge og diskutere forbedringer til MINPLAN
2) At test i et lodtrækningsstudie om en forbedret kriseplan i smartphone format til selvmordstruede er bedre til at mindske selvmordstanker end en kriseplan i det traditionelle papirformat. Ligeledes udføres en ’cost-efficacy’ analyse.
3) At undersøge hvad brugere, som ikke havde forbedringer i selvmordstanker efter brug af MINPLAN, oplever som barrierer og muligheder ved MINPLAN gennem personlige delvist strukturerede interviews."
"METODE: I forskningsprojektet indgår kvalitativ og kvantitativ forskning. I den kvalitative del dvs. fokusgruppe interviews og individuelle interviews vil data blive fastholdt på bånd. Disse nedskrives verbatimt (ordret) og kodes vha. NVivo software. Videnskabelige tekstanalyser vil blive udført, dvs. tematiske og diskurs analyser. Det endelige resultat er desuden en liste over besluttede forbedringsforslag til MINPLAN.
I den kvantitative forskningsdel dvs. det randomiserede studie inkluderes selvmordstanker som det primære outcome. Herudover indgår en række sekundære outcomes: håbløshed, depressionssymptomer, livskvalitet, mestringsstrategier, brugertilfredshed, sundhedsrelateret livskvalitet samt oplysninger om gentaget selvmordsforsøg. De fleste effektmål måles via etablerede og validerede skalaer, der allerede er oversat til dansk. Oplysninger om gentaget selvmordsforsøg indsamles desuden fra registerdata. På baggrund af statistiske analyser vil det kunne fastholdes om MINPLAN medfører en statistisk signifikant reduktion i de undersøgte effektmål; f.eks. hyppighed af selvmordstanker."
"RESULTATER OG DISKUSSION: Nationalt vil vi søge at implementere MINPLAN bredere i psykiatrien, der er flere patientgrupper som kunne drage nytte af en kriseplan og som dels allerede bruge kriseplaner i papirformat.
I projektansøgningen søges om midler der vil sikre MINPLAN under forskningsforløbet. Efter afsluttet forløb vil MINPLAN blive tilpasset Region H’s tilbud til psykiatrisk behandlingsredskaber (indledte samtaler).
På internationalt plan tilbyder MINPLAN mange muligheder for lande hvor store strækning skal dækkes eller hvor psykiatrisk behandling er knap. Vi har indledt dialog med WHO Mental Health om interessen i at oversætte MINPLAN så den kan blive frit tilgængelig for lignede patientgrupper i andre lande."


StatusIgangværende
Periode01/04/201631/12/2022

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - suicide, Psychosocial Interventions, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61867923