Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Momentum - en app til fælles beslutninger og recovery

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro
Projektets formål er at undersøge om brug af appen Monsenso har en effekt på engagement i behandling, oplevelsen af at være klædt på til at træffe beslutninger, tilfredshed med behandling og alliancen mellem patient og behandler. Appen er synkroniseret med en webportal der tilgås af patients behandler. Behandler kan altså se, hvad patient skriver i sin app. Den kvantitative del af projektet suppleres med kvalitative interviews med patienter og behandlere, der har brugt systemet i forbindelse med deres deltagelse i studiet.
MetoderRandomiseret, kontrolleret forsøg med to grupper (intervention og kontrol). 195 deltagere vil deltage i forsøget fordelt i de to grupper. Der rekrutteres fra 9 OPUS-enheder i Region Hovedstadens Psykiatri. Deltagelse varer i 6 måneder med dataindsamling ved baseline, efter 3 måneder og efter 6 måneder. Dataindsamling består af selvrapporterede spørgeskemaer (fra både behandler og patient) og kliniske interviews til vurdering af symptomer og funktionsniveau. Primært outcome er subjektiv oplevelse af patientaktivering i behandlingen.
ResultaterDer forventes at kunne besvare hypotesen om hvorvidt et digitalt redskab kan støtte brugeren i at føle sig mere engageret i sin behandling, samt om dette forøgede engagement kan resultere i en forbedring af en række områder, herunder, symptomer, funktionsniveau, håbsfølelse og alliance til primærbehandler.
DiskussionStudiet vil kunne bidrage til evidensen om, at digitale redskaber kan understøtte patientinvolvering og fælles beslutningstagning. Studiet vil endvidere bidrage med viden om,hvordan et digitalt redskab, der kan koble patient og behandler sammen, kan have en indvirkning på behandlingen.
StatusIgangværende
Periode01/02/201331/12/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, recovery, Randomized Controlled Clinical Trial, Health Systems Research, shared decision making, psykiatri, skizofreni, psykoser, fælles beslutningstagning

ID: 44602994