Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Mentaliseringsevnen hos sårbare børn

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Clemmensen, Lars (Projektleder, faglig)
  • Jeppesen, Pia (Samarbejdspartner)
  • Skovgaard, Anne Mette (Samarbejdspartner)
  • Væver, Mette , The University Clinic, Department of Psychology University of Copenhagen, Danmark (Samarbejdspartner)
  • van Os, Jim, Dept. Psychiatry and Psychology, Maastricht University Medical Centre, Holland (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Begrebet mentalisering dækker over tolkningen af andre personers intentioner og følelser. Afvigelser i denne evne ses i den tidlige barndom hos børn, der senere udvikler alvorlige psykiske problemer. Disse børn kan have vanskeligt ved at håndtere såkaldte psykoselignende oplevelser (PLEs), idet de udtænker afvigende forklaringer på disse oplevelsers årsag og betydning. Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor et mindretal af de op mod 14% alle børn der har PLEs, udvikler egentlig psykotisk sygdom.
I forskningsprojektet om mentaliseringsevne, vil vi undersøge forholdet mellem afvigelser i mentaliseringsevne og en række psykotiske symptomer. Vi vil forsøge at identificere karakteristiske måder, hvorpå børn, der antages at være i øget risiko for at udvikle psykose, forstår en række sociale situationer, samt undersøge hvorvidt følelsesmæssige symptomer yderligere kan forstærke en evt. tendens til afvigende tolkninger. Endvidere vil vi undersøge hvorvidt disse tolkninger er relateret til sociale problemer, som f.eks. mobning.
Formålet med forskningsprojektet er at forbedre grundlaget for tidlig opsporing af sårbare børn, samt bidrage til en bedre forståelse af, hvordan psykotiske sygdomme udvikler sig. På sigt kan en kobling mellem mentaliseringsevne og psykotiske symptomer forhåbentligt muliggøre forebyggende tiltag, som vil kunne øge barnets evne til at håndtere PLEs, og herved mindske risikoen for psykose. Et fokus på mentaliseringsevne vil betyde, at disse tiltag vil kunne foretages med en relativ lille indgriben i barnets hverdag, og med begrænset risiko for stigmatisering.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201131/12/2015

ID: 32277896