Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Mapping of suicides in Denmark, 2013-2017

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Dansk og international forskning viser at begrænset tilgængelighed til metoder, der kan benyttes til selvmord, medfører reduktioner i selvmordsraten.
FORMÅL: Formålet med dette studie er at kortlægge hvilke metoder er blevet benyttet til selvmord i Danmark over de seneste 5 år"
METODE: Data over selvmord indhentes fra Sundhedssdatastyrelsen i form at udtræk fra Dødsårsagsregisteret for personer som døde af selvmord og opioider. De specifikke metoder identificeres og opsummeres.
RESULTATER: Resultaterne fra dette studie vil kunne identificere selvmordsmetoder som kan addresseres i fremtidige indgreb, f.eks. lovmæssige indgreb mod pakningsstørrelser eller tilgængelighed af metoder. På langt sigt vil vi kunne komme med anbefalinger omkring hvilke metoder potentielt kan begrænses gennem universelle forebyggende indgreb.
StatusIgangværende
Periode01/01/201901/01/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sleep wake disorders, suicide, Registerbased research, Observational study

ID: 61847017