Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Måling af bevægemønstre hos børn, unge og voksne patienter med psykoser med et computerbaseret (Kinect) instrument

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Projektet er et spin-off projekt af det igangværende multicenterstudie TEA-projekt, som undersøger effekt og bivirkninger ved brug af antipsykotika til børn og unge.

Baggrund: Undersøgelse af bevægeforstyrrelser hos børn, unge og voksne med psykoser er tidskrævende og kan til tider være vanskelig at gennemføre. De kliniske bivirkningsskalaer, der som standard bruges i kliniske, randomiserede studier af antipsykotika-inducerede bevægeforstyrrelser har en indbygget interobservatør variabilitet, hvilket gør, at selv trænede klinikere har en tendens til at underestimere prævalensen af disse.

Microsoft KinectTM (Microsoft Xbox) er en kommercielt tilgængelig spillekonsol til børn, unge og voksne. Den er økonomisk overkommelig og har en præcis human bevægelses tracking-enhed tilgængelig. Siden frigivelsen af KinectTM for Windows Software Development Kit (SDK) i juni 2011 er flere forskningsprojekter med anvendelse af KinectTM, til for eksempel genoptræning og behandling af kirurgiske patienter og patienter med blodprop i hjernen, påbegyndt.

Bevægeforstyrrelser hos patienter med skizofreni inddeles i primære og sekundære. De primære bevægeforstyrrelser relaterer sig til skizofreniens patofysiologi (stupor, mutisme, negativisme og katalepsi) men inkluderer også neurologiske ”soft signs” og spontane former af dyskinesi og parkinsonisme. De sekundære bevægeforstyrrelser skyldes den antipsykotiske medicins receptorblokade i hjernen, hvorved der opstår ekstrapyramidale symptomer i form af akatisi, parkinsonisme, dystoni og dyskinesi.

I et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykiatrien i Region Hovedstaden og Danmarks Tekniske Universitet har der siden januar 2013 pågået et udviklingsarbejde af et computerbaseret instrument til kvantificering af bevægemønstre/-forstyrrelser.

Formål:
1) At undersøge bevægemønstre med et Kinectbaseret instrument hos:
a. Psykisk og fysik raske forsøgspersoner, børn, unge og voksne (Raske kontrolpersoner).
b. Voksne forsøgspersoner med Parkinsons syge (Positive kontrolpersoner).
c. Børn, unge og voksne forsøgspersoner med skizofreniform psykose før/efter behandling med antipsykotika.
2) At undersøge overensstemmelsen mellem bevægemønstre målt med det Kinect-baserede instrument og klinisk vurderet neuromotorisk funktion (med de traditionelle bivirkningsskalaer) hos raske forsøgspersoner og hos patienter med Parkinsons syge eller skizofreniform psykose.

Hypoteser:
• En negativ korrelation mellem bevægelsesparametre og de kliniske bivirkningsratings: høje scorer på item for bradykinesi (UKU) vil korrelere med lav hastighed og acceleration af bevægelser i Kinect-data; og høje scorer på items for rigiditet (UKU og SAS) vil korrelere med over- og underslag (upræcished af bevægelserne) i Kinect-data.

I tværsnitsundersøgelsesdelen:
• Hastighed og acceleration af bevægelser målt med Kinect-instrumentet vil være tydelig nedsat hos patienter med Parkinsons sygdom samt hos voksne patienter med skizofreni sammenlignet med deres raske kontroller.
• Samme, men mere diskret, påvirkning af hastighed og acceleration af bevægelser vil ses hos de unge, antipsykotika-naive patienter med skizophreniform psykose ved baseline sammenlignet med deres raske kontroller.
• Upræcished i bevægelserne (over- og underslag) i Kinect-data vil ses hos patienter med Parkinsons sygdom samt hos voksne patienter med skizofreni sammenlignet med deres raske kontroller.
• Samme, men mere diskret, upræcished i bevægelser vil ses hos de unge, antipsykotika-naive patienter med skizophreniform psykose ved baseline sammenlignet med deres raske kontroller.

I den longitudinelle undersøgelsesdel:
• Hastighed og acceleration af bevægelser målt med Kinect-instrumentet vil forbedres hos den raske kontrolgruppe over tid (baseline versus uge 12 follow-up) grundet retest-effekt.
• Retest-effekten i den raske kontrolgruppe vil være større end hos de unge, antipsykotika-naive patienter med skizophreniform psykose grundet nedsat indlærings- og neurokognitiv funktion i patientgruppen [10] samt påvirkninger af den antipsykotiske medicin indenfor samme domæner.
• Den forringede retest-effekt hos de unge, antipsykotika-naive patienter med skizophreniform psykose vil korrelere positivt med udvikling af følgende antipsykotika inducerede bivirkninger (målt med UKU): koncentrationsforstyrrelse, sedation, hukommelsesforstyrrelse, depression, apati og EPS.
• Bevægeforstyrrelser (målt med de kliniske bivirkningsskalaer) før opstart af antipsykotisk medicin hos de unge, antipsykotika-naive patienter med skizophreniform psykose vil prædiktere højere scorer indenfor de neuromotoriske items på bivirkningsskalerne ved uge 12 (follow-up).

Metode:
Forsøgspersoner:
Begge køn.
Voksne patienter (alder > 18 år) med diagnose indenfor skizofrenispektrum (F20) i aktuelt behandlingsforløb med antipsykotisk medicin samt klinisk mistanke om aktuel bevægeforstyrrelse.
Voksne patienter (alder > 18 år) med diagnose indenfor parkinsonisme (G20) med max. score på 3 på Hoehn and Yahr skala (udelukker postural instabilitet).
Unge patienter (alder 15-18 år) med psykose (F20-29), som er antipsykotika-naive og skal startes op i et behandlingsforløb med antipsykotika.
Børnepatienter (alder 12-15 år) som uanset diagnose skal startes op i et behandlingsforløb med antipsykotika.
Raske forsøgspersoner uden psykisk og fysisk sygdom matched på køn, alder og socioøkonomiske data.

Eksklusionskriterier:
For alle:
Epilepsi (inkl. photosensitive anfaldsfænomener), alvorlig somatisk sygdom, graviditet og tvangsforanstaltninger.
Forsigtighed ved hjerteproblemer, højt BT, respiratorisk sygdom, ryg- eller ledsygdomme eller andre ortopædiske tilstande.
I tilfælde af psykisk forværring eller fysisk ubehag afbrydes testningen og forsøgspersonen udgår af studiet.
For patienter med Parkinsons sygdom:
Hoehn and Yahr score >3, demens, aktuel psykose og aktuelt antipsykotisk medicin.

Rekruttering:
Patienter fra de kliniske centre i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden samt patienter fra Psykiatrisk Center København.
Patienter med Parkinsonisme på Center for diagnostik og behandling af bevægeforstyrrelser, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
Raske forsøgspersoner fra www.forsøgsperson.dk
StatusAfsluttet
Periode01/01/201331/08/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Pharmacology, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 44888681