Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

IPS - fra forskning til indsats

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Projektet har til formål at etablere et Dansk IPS Learning Community mhp. at sikre en national implementering af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS), der er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med alvorlige sindslidelser.

Det danske IPS Learning Community skal understøtte implementering af IPS i en række kommuner, eller tværkommunale samarbejder i Danmark. Vores Learning Community skal desuden indsamle viden om organisering og implementering af IPS i Danmark og anvende den viden til at videreudvikle IPS metoden og dens elementer.
Der er til projektet udviklet en implementeringsmodel for IPS med udgangspunkt i litteraturen på området og praktisk erfaring med IPS implementering indsamles gennem mange år. I projektet anvendes implementeringsmodellen til understøttelse af implementering i kommunerne. Modellen evalueres herefter og tilpasses jf. evalueringen.

Vi etablerer en national database med data om de borgere der modtager IPS i kommuner landet over. Databasen er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige dataindsamling fra jobcentrene. Samtidig måler vi borgernes tilfredshed med indsatsen. Spørgeskemaet udfyldes frivilligt af IPS deltagerne.
Data anvendes til analyser af langtidseffekter af IPS, til analyser af forskelle på effekter afhængigt af målgruppeafgrænsninger og organiseringsformer i kommunerne mhp på anbefalinger til kommunerne om implementering.

Dansk IPS Learning Community skal endvidere arbejde med videreudvikling af IPS metoden, herunder måling af kvalitet via trofasthedsskalaen, udvikling af certificering mm.
Det er IPS Learning Communitys mål at opnå bæredygtighed uafhængigt af Regionen i løbet af projektets sidste år.

Projektet gennemføres fra 2020 til 2024 af Copenhagen Research Centre for Mental Health (CORE).

StatusIgangværende
Periode01/06/202030/05/2024

ID: 61702430