Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Improving treatment of patients with schizophrenia - Dopamine synthesis capacity measured with [18F]-DOPA PET-CT

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Mange patienter, som lider af skizofreni, oplever utilstrækkelig effekt af behandling med antipsykotika, der alle dæmper dopaminsystemet. Det skyldes formentlig, at sygdommen kan have forskellige årsager. Fx peget nyere data på, at det primært er patienter, der har øget dopaminsyntesekapacitet (DSC), som responderer på behandling, hvorimod patienter med ændringer i glutamat-systemet er terapiresistente. Resultaterne bygger dog på mindre studier af medicinerede patienter, hvilket gør det svært at afgøre, i hvilket omfang de neurokemiske ændringer er sygdoms- eller behandlingsrelaterede.
I det aktuelle PhD studium vil vi undersøge sammenhængen mellem DSC og den glutamaterge aktivitet før og efter patienternes første antipsykotiske behandling.
Formålet er at undersøge om patienter, som lider af skizofreni, kan sub-grupperes ud fra DSC og glutamatniveauet i bestemte regioner af hjernen. Dette gøres ved hjælp af hhv. positron emissions tomografi og magnetisk resonans spektroskopi.
Vor hypotese er, at patienter, der har gavn af behandlingen, har ændringer i DSC, mens patienter med et dårligt behandlingsrespons har et øget glutamat-niveau. Studiet er et prospektivt opfølgningsstudie, hvor 40 patienter undersøges ved inklusion og efter 6 ugers antipsykotisk behandling, og 40 raske kontrolpersoner undersøges ved inklusion.
Resultaterne vil bidrage med væsentlig ny viden om dopaminerge og glutamaterge forstyrrelser hos patienter med skizofreni samt afklare, om behandlingsresponset kan tilskrives sammenhængende eller specifikke ændringer i hjernens dopamin- og glutamatsystem. Dette er af stor klinisk værdi både for mulighederne for at forbedre og individualisere eksisterende behandlingsmetoder og for på sigt at udvikle nye.
StatusIgangværende
Periode01/04/201531/10/2021
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRHP forskningsfond
Beløb1.970.000,00 Danske Kroner
Årstal2015
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRH forskningsfond / KU afgift og Annuum
Beløb60.000,00 Danske Kroner
Årstal2015
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstaden Forskningsfond
Beløb784.000,00 Danske Kroner
Årstal2015
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLundbeckfonden /rejsebevilling
Beløb16.000,00 Danske Kroner
Årstal2015

ID: 45729195