Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Identifying individuals at high risk of acute psychiatric re-admission: A nationwide study – A scholarship for research year student.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro: 23% af alle psykiatriske indlæggelser i Danmark fører til en genindlæggelse indenfor 30 dage efter udskrivelsen, hvilket defineres som akutte genindlæggelser. Akutte genindlæggelser betragtes som et negativt udfald, da det kan indikere et afbrudt bedringsforløb, suboptimal behandling under indlæggelse og/eller manglende opfølgende behandling. Fra politisk synspunkt, har der været et ønske om at nedsætte genindlæggelsesraten, og det har været skiftende regeringers ambition at indføre konkrete tiltag, der kunne facilitere dette, men genindlæggelsesraten er stagnerende. Der er endnu ikke udført et dansk landsdækkende registerstudie, der undersøger risikofaktorer for genindlæggelser hos voksne psykiatriske patienter over flere årtier, og der mangler kliniske værktøjer, der kan assistere beslutningstagen i sundhedsprofessionelles hverdag.
Metoder: Vi vil udføre det første landsdækkende registerstudie af genindlæggelser, der undersøger 1) risikofaktorer for genindlæggelser hos alle voksne psykiatriske patienter og 2) udvikle et risikoberegningsværktøj, der kan anvendes i klinikken, hvilket kan 3) støtte politikere og beslutningstagere i at vælge interventioner, der har reel indflydelse på genindlæggelsesraten.
Resultater (forventede): Studiet vil være det hidtil største studie af psykiatriske genindlæggelser, der dermed mere præcist kan påvise sammenhænge med genindlæggelser og forsøge at identificere mulige kausale faktorer hvortil, der kan målrettes en forebyggende indsats.
Diskussion/impact (forventet): Støtte og forbedre kliniske beslutningsprocesser hos sundhedsfaglige.
StatusIgangværende
Periode01/10/201901/04/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Anxiety Disorders, Eating Disorders, Mood Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Registerbased research, Observational Study

ID: 61904813