Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Identifikation og karakterisering af høj-risiko genvarianter for udviklingsforstyrrelser og psykiatriske lidelser

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Predictors of Migraine Treatment Outcomes

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. headache resiliences

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Candy's foundation initiativ on Cephalalgia

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. Psychiatric Detection and Prevention Consortium

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. Novel drugs and diagnostic tools in schizophrenia

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. Genetic Diagnostics of Schizophrenia

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Ansøger har som led i sin PHD påvist, at specifikke forandringer i arvemassen(CNVer) medfører høj risiko for udvikling af skizofreni. Opfølgende studier har påvist, at CNVerne også kan lede til autisme, mental retardering, ADHD og epilepsi.

Dette projekt vil i forlængelse heraf:
a) Epidemiologisk karakterisere CNVer i den danske befolkning; dvs. bestemme frekvens, diagnostisk afgræsning og familiær baggrund for patogene CNVer
b) Identificere nye CNVer af betydning for psykisk sygdom
c) Identificere biologiske forandringer hos patienter og raske personer, der bærer patogene CNVer

Projektet hviler på tre komplementære og fortløbende rekrutteringsplatforme:
1) Alle børne- og ungdomspsykiatriske patienter(1969-2004; n=62.009), deres slægtninge samt tre matchede kontrolfamilier (total: 1 mill.)
2) Alle patienter i Dansk Psykiatrisk Biobank(n>4.000; 50% skizofreni)
3) Alle bloddonorer fra Det Danske Bloddonor Studie(n>35.000)

Projektet kombinerer register(alle), genetiske(n=25.000) og fysiske undersøgelser(n=5.000) og skaber grundlag for forbedret diagnostik, prognose og behandling samt individuel genetisk rådgivning, og tillader udvikling af genetisk dyremodeller for psykisk sygdom.
StatusIgangværende
Periode01/01/201230/06/2019
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Forskningsfond
Beløb1.693.000,00 Danske Kroner

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Genetic Techniques, Observational study, Registerbased research

ID: 42737640