Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

iCare: Psychoeducation for parents of children and spouse of partners with suicidal behaviour: a randomised clinical trial

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"FORMÅL:
De specifikke formål i studiet er:
1) At afslutte et registerbaseret studie for at identificere hvilke psykiske og sociale problemstillinger pårørende udsættes for når et familiemedlem udfører et selvmordsforsøg.
2) At udvikle en co-designet, brugerperspektiveret hjemmeside med video clips af pårørende til selvmordstruede.
3) At test i et lodtrækningsstudie om en psykoedukativ intervention til pårørende forbedre deres mestringsfølelse (self-efficacy) og mindsker stresssymptomer de samt højner følelsen af modtaget støtte (perceived support) hos den selvmordstruede.
"METODE: I forskningsprojektet kombinerer kvalitativ og kvantitativ forskning. I den kvalitative del indgår brugerpanel og videointerviews – begge dele med involvering af målgruppen: pårørende til selvmordstruede. Det påligger forskergruppen at sørge for at begge projekter bliver en vellykket oplevelse for alle partere, både pårørende og samarbejdende forskere. Effekten af brugerinddragelsen vil blive fastholdt i noter fra brugerpanelmøder og opsummeret i til en artikel i samarbejde med brugerpanellet (oplevede de pårørende at der var en reel indflydelse på udviklingen af den psykoedukativ intervention? Blev forslag omsat som forventet?).
I den kvantitative forskningsdel vil resultater fra de registerbaserede studier dokumentere om pårørende har højere forekomster af psykiske sygdomme og socialt belastende hændelser i sammenligning med pårørende som ikke er blevet udsat for selvmordshandling iblandt deres nærmest. De præliminære resultater indikerer, pårørende til selvmordstruede udsættes for en ekstrem stressbelastning og at støtte er vigtigt – både til selvmordstruede og deres pårørende.
RCT-studiet undersøger om en brugerperspektiveret psykoedukativ intervention vil styrke pårørendes egen mestringsstrategi SAMT gør en reel forskel for den selvmordstruede i form at oplevet støttet. De inkluderede outcomes er: mestringsstrategier, psykologisk stress, brugertilfredshed, oplevet social støtte fra ens netværk, sundhedsrelateret livskvalitet samt selvmordstanker. De fleste effektmål måles via etablerede og validerede skalaer, der allerede er oversat til dansk. På baggrund af statistiske analyser vil det kunne fastslås om iCare interventionen medfører en statistisk signifikant forbedring i de undersøgte effektmål; f.eks. mestring af svære situationer."
"RESULTATER OG DISKUSSION: Forskningsprojektet vil frembringe bruger-perspektiveret viden og registerbaseret viden om pårørende til selvmordstruedes problemstillinger og behov. Den viden vil blive integreret i de udviklede redskaber, iCare hjemmesiden og LISA, som begge vil blive skabt i samarbejde med pårørende (co-designed). iCare hjemmesiden består af video clips af pårørende, der er grupperet efter tema, og psykoedukation samt oplysninger om hvor man kan få yderligere hjælp (se Appendix 1). Avataren (eller chatboten) LISA vil få sit eget hjørne på iCare hjemmesiden. LISA vil i segmenterede videoklip gennem spørgsmål vejlede brugeren til stillingtagen i centrale dilemmaer som pårørende oplever (se Appendix 2).
De personcentrerede intervenerende redskaber vil blive afprøvet i et RCT-studie for at fastslå om de reelt er med et til at gøre en forskel – både for den pårørende, men også for den selvmordstruede. Når vi har etableret evidens for at iCare og LISA er virksomme (eller i det mindste ikke harmfulde), vil begge blive gjort frit tilgængelige for alle som ønsker at bruge dem. "

StatusIgangværende
Periode01/01/201831/12/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - suicide, Psychosocial Interventions, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61867995