Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Hverdagsliv og trivsel hos børn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro: Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det går børn/unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, efter de afsluttes i hospitalsregi. Hvilke behandlingstilbud og støtteindsatser modtager børnene/de unge uden for hospitalsregi, dvs. i skole/uddannelse, hjem og fritid? Hvad kendetegner børnenes hverdagsliv og trivsel efter de afsluttes fra udredning/behandling i hospitalspsykiatrien, og hvordan oplever børnene/de unge deres forløb og de tilbud/den støtte, de modtager uden for hospitalet, samt hvad skal der eventuelt til for at forbedre den samlede behandling? Metoder: Der indgår i alt 40 familier. Data indsamles gennem interview og spørgeskemaer. Derudover modtages der et registerudtræk, som har til formål at undersøge, hvorvidt de deltagende familier er repræsentative i forhold til den generelle befolkning. Resultater (forventede): Der er skrevet en ph.d.-afhandling samt udgivet to artikler som er publiceret i videnskabelige internationale tidsskrifter (hhv. Social Science & Medicine og Societies, special edition). Usædvanlige fund hos enkeltindivider, f.eks. abnorm intellektuel udvikling eller et sjældent adfærdssymptom er ikke fundet og dermed ikke formidlet i form af case-rapporter. Diskussion/Impact (forventet): Projektet bidrager med viden om, hvordan familierne håndterer det at have fået en diagnose med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Hvordan opleves det at få diagnosen? Hvordan bruges diagnosen? Derudover følges familierne over tid, og det undersøges, om børnene/de unges trivsel forbedres. Har det en betydning for trivslen, at de har fået en diagnose? Repræsentanter fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden har alle fået mundtlige formidlinger af projektets resultater, som et led i deres fokus på overgange mellem psykiatri og kommunale indsatser, og i deres fokus på børn og unge med autisme generelt.
StatusIgangværende
Periode09/10/201509/10/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Pervasive development disorders, speech/language disorders, Motor Disorders, Psychosocial Interventions, Observational Study

ID: 61846900