Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

HEPRO - Forekomst af emotionsreguleringsproblemer i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Et stigende antal børn og unge får psykiatriske diagnoser, og problemer med emotionsregulering (ER) forekommer på tværs af mange diagnoser. Der er dog ikke lavet opgørelser over, hvor hyppigt ER-vanskeligheder er en del af problematikken, når børn og unge henvises til psykiatrien i Danmark. Derfor undersøges forekomsten af ER-problemer i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i HEPRO-projektet.
Projektet omhandler ER-problemer hos børn og unge i alderen 2-17 år henvist til børne- og ungdomspsykiatrien. Henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden fra det seneste år gennemses med henblik på at vurdere, om ER vanskeligheder er en del af den beskrevne problematik. Andre data fra henvisningerne som alder, køn, henvisende instans samt information om, hvorvidt henvisningerne blev accepteret eller afvist, indhentes. Desuden registreres for de accepterede henvisninger, hvilke ICD-10-diagnoser der evt. blev stillet efter udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.
Metode:
I alt forventes det, at der er ca. 7000-8000 henvisninger det seneste år. Ud fra en samlet liste med CPR-numre på alle de henviste, udvælges 1000 CPR-numre tilfældigt, men hvor det sikres, at alle aldersgrupper er repræsenteret, og disse henvisninger gennemgås og analyseres.
Resultater (forventet):
Det forventes, at projektet kan bidrage med viden om, hvor hyppigt børn og unge har problemer med at regulere deres følelser. Desuden forventes det, at der genereres mere viden om, hvilke børn og unge der især har problemer med ER (fordelt på alder og køn), samt hvilke diagnoser der oftest stilles hos børn og unge med ER problemer.
Diskussion/effekt (forventet):
Projektet kan bidrage til viden om ER-problemer, som er en velkendt transdiagnostisk faktor. Der er ikke tidligere lavet en opgørelse over, hvor hyppige ER-problemer er blandt børn og unge i Danmark. Projektet kan dermed bidrage til en vurdering af, hvorvidt der er behov for præventiv intervention, da intervention tidligt i barn- eller ungdommen potentielt vil kunne begrænse senere funktionsnedsættelse eller udvikling af nogle psykiatriske sygdomme. Afhængigt af hvor hyppige ER-problemer er, vil dette potentielt kunne gøre en forskel for mange børn og unge. Desuden ønskes viden om, om der er en gruppe af børn, der henvises til psykiatrien med ER-problemer og afvises, som ikke på nuværende tidspunkt får et alternativt tilbud om hjælp til at håndtere disse problemer.
StatusIgangværende
Periode20/08/202131/12/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Behavioral, emotional disorders onset child/adolescence, Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders, Epidemiologic, Registerbased research, Behavior and Behavior Mechanisms, Observational Study

ID: 69073403