Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Funktionelle Lidelser – Konsekvenser for individ og samfund

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Baggrund: Funktionelle lidelser er karakteriseret af symptomer, som påvirker den daglige funktionsevne eller livskvalitet, og hvor symptomerne ikke kan forklares bedre ved en anden veldefineret somatisk eller psykisk sygdom. Lidelserne kan gå fra relativ svage symptomer til stærkt invaliderende. Konsekvenserne for både individ og samfund er svære at bestemme, da der ses en stor variation i hvordan funktionelle lidelser defineres og afgrænses. Derudover er der kun lavet få befolkningsbaserede follow-up studier med fokus på prognose.

Formål: At undersøge prognose af funktionelle lidelser i et befolkningsbaseret longitudinelt studie samt analysere individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Datamateriale: Der benyttes information om diverse symptomer fra allerede indsamlede data fra befolkningsundersøgelser på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) i perioden 1964-2008. I alt 24.571 personer i alderen 18-69 og tilfældigt udvalgt fra Københavns Vestegn har indgået i undersøgelserne fordelt på 11 kohorter. Flere af personerne er genundersøgt én eller flere gange; der er således yderligere oplysninger fra 27.069 genundersøgelser lavet i perioden 1974-2005. Alle undersøgelserne er sammenkørt med diverse registre blandt andet registre fra Danmarks Statistik.

Metode: Ved brug af specifikke statistiske analyser undersøges prognose af funktionelle lidelser, hvor det undersøges om funktionelle lidelser er determinant for bl.a. livstruende sygdom, brug af sundhedsydelser, førtidspension og tidlig død.
StatusIgangværende
Periode01/01/201331/01/2018

ID: 49706686