Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Forudsigelse af tilbagefald ved Antipsykotika Nedtrapning (FAN)

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Forudsigelse af tilbagefald ved Antipsykotika Nedtrapning (FAN), er et studie for patienter med skizofreni, som gerne vil trappe ud i deres antipsykotiske behandling. Formålet med projektet er at undersøge om der findes specifikke markører i blodet, eller subtile kliniske forandringer der kan forudsige tilbagefald før den spores af patienten selv eller af behandleren.

Forskningsprojektet er et naturalistisk observationsstudie, der indhenter data gennem den periode hvor der pågår en klinisk medicinnedtrapning/ophør. En væsentlig del af de oplysninger der skal bruges i projektet, vil i forvejen blive indhentet som basal klinisk information i forbindelse med den kliniske overvågning af hvorledes nedtrapningen og et evt. medicinophør forløber. Supplerende vil der månedligt blive indsamlet yderligere data til forskningsmæssig brug i form af blodprøver, EKG og nogle enkelte ekstra kliniske interviews/spørgeskemaer. I tilfælde af symptomforværring under nedtrapningen vil blodprøver, EKG og interviews blive intensiveret til at være ugentligt eller hver anden uge i max 4 uger afhængigt af graden af forværring, hvorefter der atter vil gennemføres månedlige vurderinger. I tilfælde af tilbagefald vil deltageren udgå af projektet 3 måneder efter tilbagefald er konstateret.

Behandlingssansvaret overgår til Enhed for kompliceret skizofreni mens patienten indgår i projektet.

Inklusionskriterier
• 18-64 år
• ICD-10 Skizofreni eller psykose lidelse F20.0-F20.9 (dog undtaget simpel skizofreni, F20.6)
• Samtykkekompetent, dvs myndig og habil i retslig forstand
• Patienten påbegynder medicinnedtrapning ved Enhed for kompliceret skizofreni

Eksklusionskriterier
• Indenfor de sidste 6 måneder haft indlæggelse på psykiatrisk afdeling der varede > 1 uge eller resulterede i omfattende ændring i den faste antipsykotiske medicin
• Lægelig vurdering af, at medicinnedtrapning ikke er klinisk forsvarlig, fx grundet tidligere mislykkede nedtrapningsforsøg, øget selvmords- eller voldsrisiko
• Misbrug af euforiserende stoffer i et omfang, der vil kunne påvirke deltagelsen i projektet.
StatusIgangværende
Periode12/01/202228/02/2028
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramPCG budget

ID: 73913919