Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Forekomst af PTSD og depression 5 år efter afsluttet gruppeterapi - Multicenterundersøgelse af senfølger efter incest

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Baggrund
Voksne kvinder, der har været udsat for incest i barndommen, har en forøget risiko for en lang række alvorlige psykiatriske symptomer og lidelser, herunder PSTD og depression. Mange henvises til psykoterapeutisk behandling i voksenårene og gruppepsykoterapi er en virksom behandling til denne målgruppe. Men ved behandlingens afslutning er der fortsat mange, der har betydende psykiatriske symptomer. Der er få longitudionelle studier af den psykiatriske symptomatologi efter endt behandling.
Der blev i perioden 1998-2001 gennemført en prospektiv multicenterundersøgelse vedrørende evaluering af korttidseffekten af gruppebehandling af kvinder med senfølger efter incest. Det aktuelle projekt er en 5-års follow-up undersøgelse.
Formål
Formålet er at undersøge forekomsten af PTSD og depression 5 år efter endt behandling.
Metode
En prospektiv, longitudionel spørgeskemaundersøgelse af konsekutivt henviste patienter til behandling for senfølger efter incest. Inklusionskriterierne var: Incest af moderat grad før det 16.år, klar erindring om overgrebet, apsykotisk, ikke selvmordstruet, ingen aktuel misbrugsproblematik.
Patienterne udfyldte bl.a. Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90R) og Global Assessment of Functioning (GAF) ved behandlingens start, afslutning og 5 år efter endt behandling, hvor de også udfyldte diagnosespecifikke skemaer til diagnostisering af PTSD (PCL-C) og depression (MDI).
StatusAfsluttet
Periode01/08/201131/12/2017
FinansieringskildeAnden privat støtte (Privat)
ForskningsprogramØstdansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum
Beløb450.000,00 Danske Kroner

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Psychotherapy, Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood, Observational study

ID: 32287096