Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Forekomst af psykisk sygdom hos 0-3 årige børn – en registerbaseret undersøgelse af børn diagnosticeret fra 1997 til 2010

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formål
At bestemme hyppigheden (incidencen) af psykisk sygdom (hospitalsdiagnosticerede ICD 10 diagnoser) blandt 0-3 års-børn i Danmark i perioden 1997-2010 samt belyse associerede biologiske og socio-demografiske faktorers betydning for forekomsten.

Baggrund
I løbet af de seneste dekader er der kommet øget opmærksomhed på psykisk sygdom hos børn i spæd- og småbarnealderen. Viden om hyppighed og forløb af psykisk sygdom i tidlig barnealder er dog begrænset, idet antallet af epidemiologiske undersøgelser af psykisk sygdom hos børn i 0-3 års alderen er meget få.

For flere af de psykiske sygdomme er der holdepunkter for, at tilstandene består udover 3-års-alderen, udvikler sig, eller bliver mere komplicerede. Desuden er der en hyppig forekomst af konkurrerende børnepsykiatriske lidelser (komorbiditet). Der er dog ikke fuld klarhed over sygdommenes udvikling, graden af komplikationer, hyppighed af komorbiditet eller i hvor høj grad konkurrerende børnepsykiatriske lidelser indvirker på hinanden. Der er derfor behov for undersøgelser, som kortlægger disse psykiatriske sygdommes forekomst og forløb og belyser, hvilke forhold hos barnet og i familien, der påvirker forløbet. Dette vil på sigt være et væsentligt bidrag til at kunne vurdere forløb og prognose af forskellige psykiske sygdomme hos børn.

Metode
Vi belyser psykisk sygdom blandt små børn i Danmark gennem kobling af informationer fra landsdækkende sundhedsregistre. Vi benytter data fra Befolkningsregisteret, Landspatientregisteret og Medicinsk Fødselsregister.

Igangværende del-projekter
1. Incidence of ICD-10 mental health disorders with onset in early childhood (0-3 years) – A nationwide register based study. Susanne V. Koch, MD, PhD1, Carolina Hvelplund, MD2, Mikael Andersson, MSc3, Anne Mette Skovgaard, MD, DMsc1,4
1Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry, Copenhagen Region
2Department of Pediatrics, Herlev University Hospital, University of Copenhagen
3Statens Serum Institut, Department for Epidemiological Research, Copenhagen
4Institute of Health Sciences, University of Copenhagen

2. Biological Risk Factors of Feeding and Eating Disorders in hospitalized Children Aged 0- 3 Years.
Carolina Hvelplund MD1, 2, Bo Mølholm Hansen MD, PhD2, Susanne Vinkel Koch MD, PhD3,5, Mikael Andersson MSc 4 and Anne Mette Skovgaard MD, DMSc4,6
1 Department of Pediatrics and Adolescence, University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
2 Department of Pediatrics, University Hospital Herlev, Copenhagen, Denmark
3 Child and Adolescent Psychiatric Centre, Mental Health Services, Copenhagen Region, Denmark
4 Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark
5 Institute of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark
6 Institute of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark
StatusAfsluttet
Periode01/03/201131/12/2018

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Epidemiologic, Observational study

ID: 36487693