Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Forebyggelse af depression og angst hos patienter med akut koronart syndrom (DECARD)

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Data fra seneste 10-15 års undersøgelser peger på sammenhæng mellem depression, angsttilstande og hjertesygdomme. Patienterne indlagt på grund af AKS (akut koronart syndrom), som omfatter blodprop i hjertet og ustabil angina pectoris, er i højere risiko for at udvikle depression og angst i efterforløbet af sygdommen. Depression hos hjertepatienter underdiagnosticeres og underbehandles førende til dårligere livskvalitet og dårligere compliance. Depressive hjertepatienter har sværere ved at gennemføre livsstilsændringer, f.eks. rygestop. Flere undersøgelser tyder på at hjertepatienter med depression og angst har højere morbiditet og mortalitet, men det er ikke påvist endnu om behandling af depressionen kan forbedre morbiditets og mortalitets data.
DECARD projektet vil undersøge om profylaktisk behandling med antidepressiv medicin kan forebygge udvikling af depression og angst hos AKS patienter. Ikke deprimerede AKS patienter vil få tilbudt deltagelse i studiet og efter de har givet informeret samtykke vil patienter starte 52 ugers behandling med escitalopram/placebo i ikke fikseret dosis (5-20 mg). Hvis patienter udvikler svær depression i forløbet vil patienten vil blive behandlet åbent.
Studiets primære effektmål er ændring i HDS (Hamilton Depressions Skala) samt udvikling af depression.
Inklusionskriterier:
Diagnose AKS (akut koronart syndrom) inden for 8 uger
Alder over 18 år
HDS under 13
StatusAfsluttet
Periode01/01/200431/12/2009

ID: 32206172