Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Forbrug af ydelser under og efter behandling i et intensivt ambulant behandlingstilbud efter psykiatrisk indlæggelse for patienter med ikke-psykotiske lidelser

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Nilsson, Maria Elisabeth, Danmark (Projektleder, faglig)
  • Arnfred, Sidse Marie (Projektdeltager)
  • Mir, shazia (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Baggrund:
Siden november 2010 har et kvalitetsudviklingsprojekt (Intensiv Psykiatrisk Ambulant Opfølgning, IPA-O) været tilgængeligt for patienter på PC Ballerup. Projektet er et intensivt ambulant behandlingstilbud efter psykiatrisk indlæggelse for patienter med ikke-psykotiske lidelser.

Tilbuddet er væsentligt mere intensivt og hurtigt tilgængeligt end traditionel ambulant opfølgning, blandt andet med første ambulante samtale dagen efter udskrivelse og op til flere kontakter ugentligt. Den hurtige og intensive opfølgning forventes at give et forbedret terapiresultat ved bl.a. at fastholde og øge patientens motivation, adhærens og compliance. En hurtigt indsættende opfølgning forventes derudover at forebygge forværring i ventetiden indtil et psykoterapeutisk "pakketilbud" til tider, også give mulighed for en kortere indlæggelsestid.

Formål:
Formålet er at sammenligne det psykiatriske ydelsesforbrug under og efter behandling i det nye behandlingstilbud, med ydelsesforbruget hos patienter der har modtaget vanlig opfølgning. Undersøgelsen er således en evaluering af det nye behandlingstilbuds effekt, forudsat at et lavere ydelsesforbrug kan antages for at være et sufficient proxymål for en bedret tilstand hos patienterne. Samtidig er undersøgelsen også metodeudvikling til et fremtidigt randomiseret klinisk forsøg hvor lignende dataindsamling planlægges.

Design:
Patienter inkluderet i løbet af projektets første år sammenlignes med en retrospektiv kontrolgruppe. Data vedrørende køn, alder og diagnoser ved opstart samt antal genindlæggelser, sengedage, telefonydelser, skadestuebesøg og ambulante kontakter ved 10 uger, 6 måneder og 1 år, vil blive indsamlet fra elektroniske patientdatasystem. Dataindsamling forventes at starte medio oktober 2012.

Der forventes at data vil vise et øget forbrug af psykiatriske ydelser på kort sigt, grundet tilbuddets høje intensitet. Efterfølgende forventes et langsigtet signifikant lavere ydelsesforbrug som følge af bedre medicin adhærens, øget fremmøde, bedre udgangspunkt ved opstart og forbedrede terapiresultater. Undersøgelsens retrospektive karakter umuliggør et randomiseret design der ville styrke evidensbyrden betragteligt, men hvis en hurtig og intensiv indsats umiddelbart efter udskrivelse viser sig at signifikant mindske det efterfølgende forbrug af psykiatriske ydelser, er dette relevant for fremtidig tilrettelæggelse af ambulante behandlingstilbud.

StatusAfsluttet
Periode18/10/201231/05/2013
URLNej
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramRHP's forskningspulje

ID: 36378947