Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Face your Fears

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Projektet er et randomiseret, superiority, klinisk forsøg, der har til formål at undersøge effekten af kognitiv adfærdsterapi suppleret med virtual reality eksponering (KAT-VR) overfor traditionel kognitiv adfærdsterapi (KAT) til patienter med paranoide symptomer.
Projektet inkluderer 256 personer fra Region Hovedstadens Psykiatri, der ved lodtrækning fordeles til enten at modtage 10 sessioners KAT-VR eller 10 sessioners KAT som supplement til deres standardbehandling. Der foretages undersøgelser ved behandlingsafslutning samt ved 9 måneders opfølgning.
Behandlingen forventes at reducere paranoide symptomer, social angst og socialkognitive vanskeligheder hos patienter med psykose, som man traditionelt har begrænsede psykoterapeutiske muligheder overfor. Yderligere foretages der sundhedsøkonomiske beregninger til at afklare, om behandlingen er cost-effective. Såfremt behandlingen viser sig at være effektiv, forventes den at kunne implementeres i relevante ambulante enheder i Region Hovedstadens Psykiatri.
StatusIgangværende
Periode01/01/202101/02/2025

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Cognition, Psychotherapy, Randomized Controlled Clinical Trial, Psychosocial Interventions

ID: 61699195