Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Evaluering af Forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
(inkl. metoder, resultater (forventede), diskussion/impact (forventet)
Baggrund: I Danmark opstartede man fra politisk side en forsøgsordning med medicinsk cannabis den 1. januar 2018. I den forbindelse blev der via satspuljemidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet udmøntet en pulje til forskning i den danske forsøgsordning. Vi fik penge fra denne pulje til at foretage tre sammenhængende studier:
1) Kvalitativt studie om patienters oplevelser af effekt og bivirkninger, m.m.
2) Kvantitativt studie med egen data-indsamling, inklusiv sammenligning med kontrolgruppe
3) Registerbaseret studie med egen data-indsamling, inklusiv sammenligning med kontrolgruppe

Metoder: Brugere af medicinsk cannabis blev identificeret i Lægemiddeldatabasen. Til de to førstnævnte studier blev patienter kontaktet i e-Boks og inviteret til at deltage. Til de to sidstnævnte studier blev også identificeret en grundigt udvalgt kontrolgruppe der havde de samme sygdomme, men som ikke fik medicinsk cannabis, og som blev matchet med propensity score matching. De kvalitative interviews blev analyseret med tematisk analyse. De kvantitative og register-baserede data blev analyseret med sofistikerede statistiske modeller.

Resultater: Resultaterne er publiceret og indleveret til Sundhedsministeriet i en samlet rapport, der er tilgængelig her: https://www.psykiatri-regionh.dk/core/psykose-og-misbrugsstoffer/Documents/Medicinsk%20Cannabis%20-%20Effekter%20og%20Bivirkninger%20-%20tilg%C3%A6ngelig%20pdf.pdf

Kort fortalt identificerede vi flere patientgrupper, herunder patienter med neuropatiske smerter, multipel sklerose, angst og fibromyalgi, der tilsyneladende havde gavn på visse parametre af medicinsk cannabis. Der var gennemgående tale om komplicerede billeder, hvor patienter ofte fik det bedre uden nødvendigvis at have direkte effekt på fx smerter, eller eventuelt effekt på smerter sekundært til forbedret søvn. Med visse undtagelser for enkelte patientgrupper var medicinsk cannabis forholdsvis sikkert.

Impact og diskussion: Vi anbefaler en opstramning og forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. En del svagheder var indlejret i forsøgsordningens setup, og til disse havde vi konkrete forslag til forbedringer for at opnå endnu bedre data. Vi anbefaler også udvidelse og skærpelse af indikationerne, man kan få udskrevet medicinsk cannabis for, og vi anbefaler markant bedre vejledning vedrørende typer og dosis af medicinsk cannabis. Selvom hovedresultaterne er rapporteret til Sundhedsministeriet, pågår stadig en stor mængde arbejde i projektet, eftersom adskillige ubesvarede spørgsmål opstod i kølvandet på hovedarbejdet.

StatusIgangværende
Periode01/01/201931/12/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Substance-Related Disorders, Pharmacology, Observational study, Anxiety Disorders, Epidemiologic

ID: 61833343