Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Error Adaptation, Attention and Motor Abilities in Children at High Risk of developing Schizophrenia or Bipolar Disorder. Et PhD projekt under "The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7"

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund:
Børn født af forældre med skizofreni eller bipolær lidelse har en genetisk betinget forhøjet risiko for senere i livet selv at udvikle skizofreni. Samtidig er de i risiko for at vokse op under forhold, som er præget af usikkerhed og manglende stabilitet, sammenlignet med andre børn. Disse børn udgør således en særlig sårbar gruppe, som beskrives i den videnskabelige litteratur som "high risk" børn.
Tidligere studier har vist at "high risk" børn bl.a har opmærksomhedsproblemer og forsinket neuromotorisk udvikling. ”Error Adaptation”, dvs evnen til at lære fra egne fejl er derimod ikke undersøgt i denne gruppe børn før, mens flere studier tyder på at børn med ADHD har en nedsat evne for "error adaptation" og måling af denne egenskab kan bidrage til nærmere at karakterisere opmærksomhedsproblemer og dens samspil med kognitiv kontrol. Formålet i dette PhD studiet er derfor at belyse om ”high risk” børn har en nedsat "error adaptation", som kunne være bindeled mellem opmærksomhedsvanskelighederne og den forsinkede neuromotoriske udvikling.     
Den PhD studerendes rolle er at undersøge "error adaptation", opmærksomhed og neuromotoriske problemer i et udviklingsperspektiv hos 7-årige børn, som er i "high risk" for at udvikle skizofreni eller bipolær sygdom, sammenlignet med raske 7-årige børn og børn med ADHD.

Formål:
Formålet med studiet VIA 7 er dels at identificere tidlige risiko markører såvel som beskyttende faktorer hos "high risk" børn og dels at beskrive eventuelle afvigelser i udviklingen hos disse børn på gruppeniveau.

Design:
VIA 7 er et dansk blindet case-control studie (undersøgerne har ikke kendtskab til om testpersonen er "kontol" eller "case"). Der foregår ingen ingen invasive undersøgelser.

Inklusionskriterier:
Udtræk fra CPR registeret

Hvordan kan jeg deltage:
Det er muligt at deltage i projektet, hvis man er blevet udtrukket fra CPR-registeret og blevet inviteret til at deltage.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201231/05/2017
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Psykiatri 3-årig PhD legat
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramiPSYCH (Lundbeck Fonden)

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Behavioral, emotional disorders onset child/adolescence, Cognition, Observational study

ID: 36814404