Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Er det muligt at forlænge ammeperioden hos det for tidligt fødte barn - et prospektivt studie

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formålet med ph.d. projektet, som samlet består af 3 studier er at undersøge, om utilstrækkeligt proteinindhold i modermælken og/eller utilstrækkelig sugestyrke hos det for tidligt fødte barn kan forklare tidligt ammeophør samt at undersøge, om ammeperioden kan forlænges ved oralstimulation. 210 familier inkluderes og indgår konsekutivt, som en gennemgående kohorte i de 3 studier. I studie 1 undersøges mødrenes mælk ift. proteinindhold og i studie 2 vurderes barnets sugestyrke vha. vakuummåling. Målingerne til begge studier gennemføres 1 gang ugentligt, mens familierne er indlagt og 6 uger efter udskrivelse. I studie 3 randomiseres familierne til en interventions- eller kontrolgruppe og 105 familier vejledes af ergoterapeuter i et oralstimulationsprogram til deres barn. Kontrolgruppen følger vanlig praksis. Outcome for alle 3 studier er ammevarighed og familierne følges til barnet er 6 måneder gammel. En eventuel effekt af oralstimulation vurderes også mellem grupperne ved vakuummålingerne fra studie 2.
StatusIgangværende
Periode01/09/2016 → …

ID: 48374265