Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

En undersøgelse af behandlingsordningen for visse seksualkriminelle: Delundersøgelse 2 og 3 – indhold og effekt af behandlingen

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Bengtson, Susanne (Projektleder, faglig)
  • Ibsen, Michael, Danmark (Projektdeltager)
  • Långström, Niklas, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige (Projektdeltager)
  • Kristensen, Ellids (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Delundersøgelse 2 og 3 indgår som en del af en større forløbsundersøgelse af den danske behandlingsordning for visse seksualkriminelle. Formålet med forløbsundersøgelsen har været at belyse visitationspraksis (Delundersøgelse 1), behandlingsindhold (Delundersøgelse 2) og kriminalpræventiv effekt af behandling (Delundersøgelse 3). Forløbsundersøgelsen er politisk initieret og er iværksat af de fire institutioner, der indgår i Behandlingsordningen, i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sexologisk Klinik er projektansvarlige for delundersøgelse 2 og 3. Delundersøgelse 1 er afsluttet.
Metoder:
Delundersøgelse 2 og 3 er designet som en kvasi-eksperimentel undersøgelse; et prospektivt, multicenter, case-kontrol studie af personer sigtet for seksualforbrydelser, der i perioden 2006–2009 (N=414, heraf 164 indstillet til behandling) har været omfattet af Behandlingsordningen. Data er indsamlet i forbindelse med visitation og/eller behandlingsforløb ved henholdsvis Sexologisk Klinik, København, Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart eller Aarhus eller Herstedvester Fængsel. Undersøgelsen af 2006-09 case-gruppen er samkørt med tidligere datasæt, der omfatter personer, der i perioden 1997–2001 var omfattet af behandlingsordningen (N=622). Kontrolgruppen er trukket via Danmarks Statistik og består af ikke-psykisk syge personer dømt for at begå seksualseksualkriminalitet før 1985. Kontrolgruppen er matchet med case-personerne på alder, køn, og gerningsforhold. Data sammenkøres med registerdata fra Danmarks Statistik. Followup-perioden er min. 10 år.
Resultater (forventede):
Undersøgelsen her kan bidrage med viden om socioøkonomiske forhold, psykopatologi, tidligere kriminalitet, fremtidige kriminalitetsrisiko og den kriminalpræventive behandlingseffekt for personer dømt for seksualkriminalitet.
Diskussion/Impact (forventet):
Resultaterne vil kunne anvendes i den videre tilrettelægning af håndtering af seksualkriminelle nationalt og delvist også internationalt.
StatusIgangværende
Periode01/10/201801/10/2027

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sexual Dysfunctions, Psychological, Paraphilic Disorders and Disorders of sexual preference or development, Psychotherapy, Registerbased research

ID: 61923511