Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Efterladte efter selvmord og pårørende til selvmordsforsøg: hvor mange får hjælp?

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Studier har vist at både efterladte og pårørende står tilbage med store problemstillinger som mange ikke magter alene. Den offentlige støtte er begrænset og faste tilbud eksisterer ikke. På nuværende tidspunkt vides det ikke hvor stor en andel af efterladte og pårørende opsøger hjælp. Vi mangler et datagrundlag for at kunne vurdere om de eksisterende tilbud er tilstrækkelige.
FORMÅL: Formålet med dette studie er at kortlægge antallet af brugere af frivillige tilbud samt offentlige tilbud til efterladte og pårørende. Ligeledes beregnes hyppigheden hvormed tætte familiemedlemmer (børn, søskende, forældre og partnere) oplever enten at blive efterladt efter selvmords eller udsat for et selvmordsforsøg."
METODE: Oplysninger over efterladte efter selvmord og pårørende til selvmordsforsøg vil blive indhentet fra NEFOS’s egen database over brugere og fra danske registerdata. NEFOS fører en brugerdatabase siden 2012, hvor bl.a. cpr-nummer samt årsagen for den ydede støtte optegnes. Fra Sygesikringsregisteret indhentes oplysninger over alle personer som har modtaget tilskud til psykologhjælp.
RESULTER: Resultaterne fra dette studie vil informere om hvilke grupper af efterladte benytter NEFOS's service samt om der er dele i landet, hvor kun få brugere benytter denne service. Vi kan estimere antallet af brugere af NEFOS på baggrund af antal selvmord i de samme år og komme med et bud på om NEFOS burde forøge deres kapacitet.
StatusIgangværende
Periode01/01/201901/01/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sleep wake disorders, suicide, Registerbased research, Observational Study

ID: 61847089