Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Effekten af lavdosis væksthormonbehandling hos HIV-positive patienter i højaktiv antiretroviral behandling (HAART), the HIGH:low study.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Primært at undersøge om lavdosis væksthormonbehandling på 0,7 mg/dag i 40 uger hos HIV positive patienter i højaktiv antiretroviral behandling (HAART) forårsager: -øget antal af naive og mature CD4-celler for alle patienter i aktiv behandling Sekundært at undersøge om lavdosis væksthormonbehandling på 0,7 mg/dag i 40 uger hos HIV positive patienter i højaktiv antiretroviral behandling (HAART) forårsager: -øget thymusstørrelse som målt med CT-skanning for alle patienter i aktiv behandling -reduceret visceralt adipøst vævsareal som målt med enkeltsnits CT-skanning sv.t. L4 niveau for HALS patienter -øget ratio ekstremitetsfedtmasse/trunkal fedtmasse som målt med DEXA skanning for HALS patienter -øget insulinsensitivitet og glucosetolerance for alle patienter i aktiv behandling -bedret lipidprofil i form af øget HDL cholesterol for alle patienter i aktiv behandling -bedret livskvalitet og adherence til HAART for alle patienter i aktiv behandling -bedret cytokinprofil for alle patienter i aktiv behandling -bedret bivirkningsprofil for alle patienter i aktiv behandling -ændret serumkoncentration af proteasehæmmer hos patienter i behandling med dette -ændret vækst-og kønshormonakse for alle patienter i aktiv behandling Sekundært at undersøge om en efterfølgende nedsat vedligeholdelsesdosis af hGH på 0,4 mg/dag gennem 48 uger hos HIV positive patienter i højaktiv antiretroviral behandling (HAART) kan fastholde den eventuelle effekt på antallet af mature og naive CD4 celler og thymusstørrelse der bliver opnået efter den initiale 40 ugers behandling med hGH 0,7 mg/dag samt at undersøge om en initialdosis på 0,4mg medfører ændringer i de ovenfor angivne effektparametre. Sekundært at undersøge hvordan thymusstørrelse, fedtfordeling, glucosemetabolisme og genekspression i adipøst væv varierer mellem HIV negative, HIV positive HALS patienter og HIV positive non-HALS patienter.
StatusAfsluttet
Periode01/11/200431/12/2006
URLhttp://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00119769?order=1
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32578674