Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

D-vitaminniveauerne hos børn og unge i børne- og ungdomspsykiatrien sammenligning med raske kontroller

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Gennem de seneste år har der været få gennembrud indenfor udforskningen af årsagsmekanismer såvel som behandling af skizofreni. Der er behov for studier der undersøger nye mekanismer samt muligheden for forebyggelse af symptomer og sygdomsdebut. D-vitamin har vist sig have en mulig betydning i forhold til psykose og anden psykisk lidelse og flere studier har påvist lave niveauer af D-vitamin hos voksne psykiatriske patienter og specielt dem med psykose. Projektet har til formål, at 1) undersøge om unge psykiatriske patienter (14-18 år) med diagnoser indenfor det affektive spektrum (F30-F39) samt det psykotiske spektrum (F20-F29) har et lavt niveau af D-vitamin sammenlignende med raske matchede kontroller. 2) Undersøge om der er forskel mellem pt med psykose og dem med affektiv sindslidelse i forhold til D-vitaminniveau. 3) Sammenholde ovenstående med resultater fra studier vedrørende D-vitaminniveau ved andre psykiske forstyrrelser hos unge.

Metoder:
Der foreligger 32 blodprøver fra raske forsøgspersoner fra TEA projektet samt 7 blodprøver på patienter med psykose fra TEA projektet. Der stiles efter at via LABKA retrospektivt at se på yderligere 50 pt med F20-F29 diagnoser samt 50 pt med F30 – F39 diagnoser hvor der foreligger D-vitamin analyser i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden Psykiatri i aldersgruppen 14-18 år. Der stiles også efter at registrere alle der har fået taget D-vitamin i denne periode med andre psykiatriske diagnoser.

Resultater (forventede):
Forskningen sker med henblik på offentliggørelse i videnskabeligt tidsskrift. Endvidere forventes resultaterne præsenteret på konference.

Diskussion/Impact (forventet):
De eksplorative undersøgelse af plasmakoncentrationen af D-vitamin vil kunne danne grundlag for fremtidige studier af hvorvidt kosttilskud med D-vitamin kan være gavnlig for unge med skizofreni eller affektiv sindslidelse. Resultaterne kan være med til at dokumentere mulige forskelle hos psykisk syge og raske individer og styrke formodningerne om D-vitamins betydning for udvikling og behandling af skizofreni og affektiv sindsledelse. På sigt kan studiet bidrage til at danne grundlag for anbefalinger af diet supplering med D-vitamin ved fx høj disposition til psykotisk lidelse eller affektiv sindslidelse, ved debut med prodromale symptomer eller som adjuverende behandling til antipsykotisk behandling eller antidepressiv behandling.
StatusIgangværende
Periode21/12/201731/12/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Biomarkers, Case Reports, Mood Disorders, Pharmacology

ID: 61891971