Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular disease

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Oxidative stress and mitochondrial function in depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. Etablering af ECT database

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Depression farmakoepidemiologi

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. Glucose regulation, diabetes and risk of depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. The role of antidiabetics in depression

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. Treatment Resistant Depression (TRD)

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Den samtidige forekomst af depression og Hjerte Kar Sygdom (HKS) kan skyldes fælles biologiske årsager relateret til kronisk inflammation, men genetiske faktorer og den tidlige opvækst har måske også betydning. Dette er sparsomt belyst og formålet med dette projekt er at undersøge genetiske faktorer og inflammations betydning for den bi-direktionelle sammenhæng mellem depression og HKS
Metoder:
tre store kohorte studier og det danske tvillingeregister. Det vil omfatte ca. 80,000 voksne og 70,000 mono- og dizygote tvillingepar og inkluderer data om livsstil, biologiske og fysiologiske risikofaktorer. Oplysninger om depression og HKS fås fra registre. Data analyseres med overlevelses- og genetiske modeller som udnytter at deltagerne følges over lang tid og som kan belyse den tidsmæssige rækkefølge i forekomst af depression og HKS.
Resultater (forventede):
Projektet vil bidrage med ny viden om genetiske og familiære faktorers betydning for den samtidige forekomst af depression og HKS herunder om inflammation forud går eller er en følge af depression og om den øger hyppigheden af HKS hos disse patienter. Denne viden vil kunne bidrage til målrettet forebyggelse og behandling af depression og HKS.
Diskussion/Impact (forventet):
The degree to which familial factors overall and genetic factors specifically influence depression risk seems to depend on age of diagnosis and sex. Familial and genetic influence on depression decline with age at first diagnosis. Heritability seemed to be similar for male and female twins.
StatusIgangværende
Periode01/01/201931/01/2022

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Mood Disorders, Registerbased research, Observational Study

ID: 61843419