Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Det udviklingsmæssige forløb af spiseproblemer i barndommen

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Spiseproblemer er hyppige i den tidlige barndom. Hovedparten er forbigående, men en del er vedvarende og kan have store konsekvenser for barnets psykiske og fysiske udvikling. Tidligere studier viser, at der er en sammenhæng mellem spiseproblemer i den tidlige barndom og spiseproblemer i førskolealderen, samt fedme og spiseforstyrrelser senere i livet. Imidlertid er viden om det udviklingsmæssige forløb af spiseproblemer op gennem barndommen begrænset.
Studiet er en del af 11 års opfølgningen af Copenhagen Child Cohort (CC2000), der er en stor dansk fødselskohorte, hvor alle børn født i år 2000 i det tidligere Københavns Amt indgår. Kohorten består af i alt 6090 børn, som inviteres til at deltage i studiet.
Tidligere studier af CCC2000 har identificeret forskellige typer af vægt- og trivselsproblemer i 1. leveår, samt forskellige typer af spiseadfærd i 5-7 års alderen. Nogle spiseproblemer ser ud til at være varianter af ’normal’ spiseadfærd, mens andre former for problematisk spiseadfærd kan være udtryk for et tidligt stadie af psykisk sygdom eller en øget risiko for sygdom.
Formålet med dette studie er at opnå bedre forståelse af normal spiseadfærd i barndom og præpubertet, samt at identificere problematisk spiseadfærd, som indebærer en særlig sygdomsrisiko. Dette søges belyst gennem webbaserede spørgeskemaer til besvarelse af barnet, forældrene og barnets lærer, samt ved helbredsundersøgelse af barnet med måling af højde, vægt og pubertetsbestemmelse.
Øget viden om det udviklingsmæssige forløb og konsekvens af spiseproblemer i barndommen er vigtig for at forbedre forudsætningerne for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af spiseforstyrrelser senere i livet. Derudover vil øget viden om forekomsten af problematisk spiseadfærd i præpuberteten og hvorvidt dette er korreleret til spiseproblemer tidligere i barndommen, klarlægge behovet for en mere fokuseret og målrettet forebyggelse allerede tidligt i barndommen.
StatusAfsluttet
Periode01/02/201131/12/2015

ID: 32278101