Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Det terapeutiske miljø i psykoterapeutiske grupper - Analytisk og systemisk gruppeterapi af senfølger efter incest

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund
Gruppepsykoterapi er en virksom behandling af kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Vi har tidligere gennemført en randomiseret undersøgelse af udbyttet af analytisk og systemisk gruppeterapi hos kvinder henvist til behandling for senfølger efter incest.
Vi fandt, at begge terapiformer førte til signifikant færre psykiatriske symptomer samt forbedret livskvalitet og socialt funktionsniveau. Udbyttet af den systemiske gruppeterapi var imidlertid signifikant bedre end den analytiske. Hvilke gruppespecifikke faktorer der har betydning for forskellen i udbyttet vides ikke.
Formål
Formålet er at undersøge forekomsten af gruppeterapeutiske faktorer i grupper baseret på henholdsvis analytisk og systemisk teoridannelse.
Metode
Overordnet er der tale om en randomiseret undersøgelse, som den aktuelle undersøgelse er en del af. Inklusionskriterierne var: Incest af moderat grad før det 16.år, klar erindring om overgrebet, apsykotisk, ikke selvmordstruet, ingen aktuel misbrugsproblematik.
Kvinderne udfyldte under terapien et spørgeskema (GES), der måler 10 gruppespecifikke faktorer.
StatusAfsluttet
Periode01/06/201031/12/2011
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramForskningsrådet for Sundhed og Sygdom
Beløb721.700,00 Danske Kroner
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramSygekassernes Helsefond
Beløb350.000,00 Danske Kroner
FinansieringskildeAnden privat støtte (Privat)
ForskningsprogramSlagtermester Wørzner og Hustru Inger Wørzner’s mindelegat
Beløb50.000,00 Danske Kroner
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Psykiatris Forskningspulje
Beløb80.000,00 Danske Kroner

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Psychotherapy, Trauma and Stressor Related Disorders

ID: 32287085