Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

DEMO1. Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af fysisk aktivitet hos patienter med depression.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Depression er en folkesygdom, og der anslås at være 200.000 danskere, der årligt rammes af depression. Effekten af den medicinske behandling af depression af velbelyst, mens effekten af fysisk aktivitet kun er undersøgt i en række mindre undersøgelser med betydelige metodemæssige svagheder. Dette begrunder nødvendigheden af en stor, veltilrettelagt lodtrækningsundersøgelse.
Patienter i aldersgruppen 20-60 år med let eller moderat depression, behandlet med antidepressiv medicin (SSRI), bosiddende i Københavns Kommune, kan indgå i undersøgelsen. Praktiserende læger i Københavns Kommune kan henvise patienter til projektet. Henviste patienter vil blive undersøgt af en lægelig forskningsassistent med henblik på afklaring af in-og eksklusionskriterier og indsamling af data vedrørende sværhedsgrad af depression og angst, livskvalitet, BMI, kondital, blodtryk, hvilepuls, medicinering, tilknytning til arbejdsmarkedet, tidligere depressive episoder.
Efter inklusion i undersøgelsen tilbydes patienten deltagelse i et gruppebaseret 4-måneders træningsprogram a 2 ugentlige sessioner på Center for Muskelforskning, Rigshospitalet. Der gennemføres en lodtrækning om hvilken af tre behandlingsformer patienten tilbydes:
a) Samling i gruppen. Udstrækningøvelser og gåtur.
b) Konditionstræning
c) Styrketræning
Undersøgelsens resultater vil blive opgjort efter endt behandling og tolv måneder efter behandlingsstart. Effekten af den fysiske aktivitet vil blive undersøgt i forhold til graden af depression, angst og livskvalitet (efter 4 og 12 måneder) og arbejdsmæssig formåen (12 måneder). Herudover vil udvikling i kondition og styrke blive registreret og stresshormoner vil blive undersøgt.
Inklusionskriterier:
Patienten skal være i alderen 18-60 år med folkeregisteradresse i Københavns el. Frederiksberg Kommuner.
Patienten skal opfylde kriterierne i ICD-10 for diagnosen F32.0 el. 32.1 (depressiv enkeltepisode af lettere el. moderat grad) eller F33.0 eller 33.1 (periodisk depression af lettere el. moderat grad).
Patienten skal være i bh. med antidepressiv medicin.
Patienten skal kunne forstå og tale dansk i tilstrækkelig grad til at undersøgelse og behandling kan gennemføres uden tolk.
Patienten skal give skriftligt samtykke til at deltage i projektet.
Eksklusionskriterier:
Patienten må ikke have et gennemsnitligt ugentligt alkoholforbrug på mere end 14/21 genstande (kvinder/mænd).
Patienten må ikke have medicinske kontraindikationer mod fysisk træning

StatusAfsluttet
Periode01/10/200430/04/2008

ID: 32198826