Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

DANPACT - pilotstudie

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Autismespektrum forstyrrelser (ASF) rammer ca. 2 % af børn og unge. Der mangler evidensbaserede interventioner målrettet kernesymptomerne ved ASF. PACT er en forældemedieret intervention, udviklet til at forbedre sociale og kommunikative kompetencer (dvs. kernesymptomer) hos børn med ASF. Interventionen består af 18 træningssessioner med en terapeut over et år. Legesessioner mellem forældre og børn video-optages af forældrene og gennemgås med terapeuten, så forældrene løbende kan øve de indlærte, udviklende færdigheder med barnet.
Metoder:
DANPACT er et forskerinitieret, landsdækkende, randomiseret, klinisk lodtrækningsforsøg, der skal undersøge effekten af PACT-interventionen hos ca. 344 børn mellem 2-6 år med ASF, sammenlignet med sædvanlige behandlings- og støttetilbud. DANPACT undersøger om effekten af PACT primært påvirker autisme symptomatologi, sprogudvikling, eller adaptiv funktion; og om effekten er forskellig afhængig af alder (2-4 vs. 5-6 år), det kognitive udviklingsniveau, eller komorbide symptomer. Dette kan potentielt muliggøre en personlig optimering af behandlingen på subgruppeniveau. Forsøget udgår fra de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre i alle 5 regioner, hvorfra patienterne og deres familier rekrutteres.
Resultater (forventet):
Aktuelt inkluderes deltagere i DANPACT pilotprojekt (forår 2022). Inklusion i DANPACT lodtrækningsforsøg er planlagt fra januar 2023.
Diskussion/effekt (forventet):
De umiddelbare forventninger til projektet er, at DAN-PACT vil øge evidensen for effekten af PACT-behandlingen hos førskolebørn med en autismespektrum diagnose, sammenlignet med standard behandling. Derudover vil forsøget øge viden om betydningen af potentielt medierende faktorer (som alder, kognitivt udviklingsniveau, komorbid symptomatologi) for effekten og om effekten primært påvirker autismesymptomatologien, sprogudvikling, eller adaptiv funktion. Som del af designet forbereder studiet implementering af PACT i klinisk praksis, hvis behandlingen er effektiv, hvilket udgør forventningen til projektet på længere sigt. DAN-PACT kan potentielt få afgørende betydning for børn med ASF og for deres trivsel, samt har potentiale til at øge børnenes skole- og uddannelsesmæssige muligheder senere hen.
StatusIgangværende
Periode01/01/202230/11/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Pervasive development disorders, speech/language disorders, Motor Disorders, Neurodevelopmental Disorders, Psychotherapy, Behavior and Behavior Mechanisms, Psychological assessment and psychometrics, Cognition, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 75863435