Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Danish Study of NFPP for ADHD in Preschoolers

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Houmann, Tine (Projektleder, organisatorisk)
  • Lange, Anne-Mette , Børne- og ungdomspsykiatrisk center Risskov, Danmark (Projektleder, organisatorisk)
  • Hove Thomsen, Per , Børne- og ungdomspsykiatrisk center Risskov, Danmark (Projektleder, faglig)
Vis graf over relationer
Randomiseret kontrolleret multi-center effektivitetsstudie af the New Forrest Parenting Program (NFPP) på en klinisk kohorte af danske børn i alderen 3-6 år med ADHD.

Formålet med studiet er at undersøge effekten af et forældertræningsprogram (the New Forrest Parenting Program) som intervention af behandlingen af småbørn med ADHD og sammenligne denne behandling med det almindelige behandlingstilbud til børn i denne aldersgruppe.
Der rekrutteres deltagere fra to småbørnsafdelinger i hhv. BUC Glostrup og BUC Risskov.

Deltagerne randomiseres til hhv. aktiv intervention i form af forældertræning eller treatment as usual i form af deltagelse i forældergruppe.
Interventionen består i 8 ugers behandling, som udføres ved hhv. besøg i barnets hjem og i BUC.

NFPP´s overordnede formål er:
1) Forbedre forælderstilen
2) Hjælpe forældrene med kommunikation
3) Forbedre forældres håndtering af adfærdsproblemer
4) Forbedre barnets evne til opmærksom, impulskontrol og selvregulering gennem interaktion og leg

Inklusionskriterier:
1) ADHD diagnose i henhold til DSMIV stillet ved det diagnostiske interview DAWBA
2) Dansk som førstesporg.
3) Forældrene er interesseret i at indgå i og har tid til at deltage i forældertræning.

Eksklusionskriterier:
1) Patienter med IQ under 80, autismespektrumforstyrrelse og/eller impressiv sprogforstyrrelse som komorbiditet
2) Alvorlig psykiatrisk lidelse hos forældrene
3) Svære sociale vanskeligeheder i familien defineret som involvering af sociale myndigheder på grund af mistanke om eller påvist omsorgssvigt
4) Patienten er allerede i medikamentel eller anden behandling for ADHD

Patienter der indgår i studiet i henhold til inklusionskriterierne vurderes på tre tidspunkter, med psykometiske skalaer og observation, med henblik på at registrere ændringer i ADHD symptomer:
T1: før randomisering
T2: efter 8 ugers NFPP eller 8 ugers sædvanlig behandling
T3: efter 6 mdr

Studiet vil kunne imødekomme behovet for at undersøge effekten af forældertræning i et dansk børne- og ungdomspsykiatrisk regi med henblik på at udvikle et evidensbaseret, ikke-medikamentelt behandlingstilbud til småbørn med ADHD.
StatusAfsluttet
Periode01/10/201230/09/2015

ID: 36543712