Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Course of illness in schizophrenia: a longitudinal investigation of biomarkers and significance for outcome

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Skizofren er en af de mest indgribende psykiske sygdomme og forbundet med stor lidelse og funktionsindskrænkning for de berørte patienter samt store samfundsøkonomiske omkostninger. Skizofreni består af et symptomkompleks forårsaget af en række forskellige tilgrundliggende sygdomsmekanismer, der endnu ikke er klarlagt, men som i virkeligheden bør behandles forskelligt for at sikre det bedst mulige behandlingsrespons.
Undersøgelsen er en 10-15 års genundersøgelse af 75 patienter med skizofreni, der ved første undersøgelse netop var diagnosticeret med skizofreni og ikke tidligere eksponeret for antipsykotisk behandling, samt et tilsvarende antal raske kontrolpersoner. Patienterne blev ved sygdomsdebut undersøgt billeddiagnotisk (MRI), elektrofysiologisk (EEG), kognitivt, klinisk og psykopatologisk og disse undersøgelser ønsker vi nu at gentage 10-15 år efter de oprindelige undersøgelser. Studiet er helt unikt, idet der kun eksisterer ganske få longitudielle undersøgelser ud over nogle få års opfølgning, og idet Danmark grundet de populationsdækkende registre er ét af de få lande, hvor sådanne studier kan gennemføres med komplet indhentning af register-baserede follow-up data.
Med undersøgelsen vil vi bidrage til belysning af en række store uløste spørgsmål ved skizofren: hvordan udvikler såkaldte biomarkører (målbare biologiske abnormiteter) sig fra sygdomsdebut og fremefter, og hvordan kan de bruges til at forudsige sygdomsforløbet og det fremtidige funktionsniveau.
StatusAfsluttet
Periode01/07/201430/11/2021
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRHP forskningsfond/Annuum
Beløb60.000,00 Danske Kroner
Årstal2015
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramGerhard Linds Legat
Beløb67.000,00 Danske Kroner
Årstal2015
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramA P Møller Fond
Beløb50.000,00 Danske Kroner
Årstal2016
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAxel Muusfeldt Fond
Beløb180.000,00 Danske Kroner
Årstal2017
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramBrorson Fonden
Beløb10.000,00 Danske Kroner
Årstal2017
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramTorben og Alice Frimodt Fond
Beløb25.000,00 Danske Kroner
Årstal2018
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLæge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat
Beløb400.000,00 Danske Kroner
Årstal2016

ID: 45729225