Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Costs of hospital-based care of self-harm in Denmark : A national register-based cohort study

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"Baggrund:
Selvmordsforsøg udgør en betydelig samfundsmæssig og individuel byrde forårsagende økonomiske tab samt smerte og fortvivlelse. Selvmordsforsøg forekommer hyppigt i Danmark, og det indebærer både direkte og indirekte omkostninger for samfundet. Disse inkluderer bl.a. omkostninger for hospitalsindlæggelser, psykiatrisk behandling, tab af arbejdskraft og sociale ydelser. Viden om omkostningerne kan bidrage til målrettet og formålstjenlig indsats på politisk plan for at forbedre forebyggelse og behandling samt for at reducere emotionelle traumer, invaliditet og samfundsomkostninger.
Formål:
Formålet er at undersøge de direkte og indirekte omkostninger relateret til selvmordsforsøg i Danmark ved at sammenligne personer med selvmordsforsøg med personer uden selvmordsforsøg. Yderligere vil der undersøges om personer med selvmordsforsøgs sociale levnedsforløb adskiller sig fra personer som ikke har haft selvmordsforsøg.
"Metode:
Studiet vil udføres med et kohorte-design baseret på registerdata dækkende hele Danmarks population fra 1980 til 2014 (N=6,850,740). Data udtrækkes fra Det Psykiatriske Centralregister, Landspatientsregisteret og Dødsårsagsregisteret og kobles via cpr-nummer. Omkostninger beregnes og forskelle undersøges i regresionsanalyser."
"Resultater:
Primært outcome er behandlingsomkostninger ved index selvmordsforsøg. Sekundært outcome er langtidsomkostninger af behandling, herunder hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg og ambulant behandling. Yderlige undersøges gentagende selvmordsforsøg og sociale markører, heriblandt uddannelsesniveau, ansættelsesforhold, civilstatus, antal børn og anbragte børn. Hypotesen er at selvmordsforsøg er forbundet med øgede omkosterninger og en øget risiko for senere psykiatrisk diagnose, gentagende selvmordsforsøg samt visse sociale markører. "

StatusIgangværende
Periode01/06/201930/04/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - suicide, Registerbased research, Observational study

ID: 61867266