Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

CAMS-behandlingens specificitet og effekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Rosenbaum, Bent (Projektleder, faglig)
  • Winsløv, Jan Henrik, Danmark (Projektdeltager)
  • Jobes, David, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Intro: I et RCT, hvor DAT (Dialektisk adfærdsterapi bestående af individuel psykoterapi sideløbende med gruppeterapi) blev sammenlignet med CAMS (manualiseret individuel psykoterapi) viste CAMS på flere parametre bedre resultater end DAT uden at der dog var statistisk signifikant forskel på resultaterne ved de to behandlingsmetode.
Formålet er at undersøge effekten af Collaborative Assessment and Management of Suicidality, således som den udføres i Danmark (CAMS-DK).
Metoder: Projektets er et pragmatisk og naturalistisk follow-up studie af den manualiserede CAMS-behandling med evaluering af patienterne før behandlingens begyndelse og efter dens afslutning.
Resultater (forventede): Manualiseret CAMS behandling vil:
1. medføre en klinisk forebyggende effekt målt CAMS-skemaets fem centrale markører: Psykisk smerte, stress, uro, håbløshed og selvhad;
2. medføre bedring i selvværdsfølelsen
3. medføre bedring i livskvalitet
4. give mulighed for at opdele selvmordstruede patienter i undergrupper, der kan være vejledende for den fremtidige behandling.
Diskussion/Impact (forventet): Den manualiserede CAMS behandling vil relativt let kunne indføres i den selvmordsforebyggende behandling i Regionen. Der kræves ingen specialiseret psykoterapeutisk erfaring hos behandleren.
StatusIgangværende
Periode01/03/201631/12/2022

ID: 61916966