Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Børn og unge med debut af psykose. Neurobiologiske aspekter. Baseline og femårs efterundersøgelse af hjernens struktur og funktion

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:Projektet består af en case-kontrol undersøgelse af patienter med tidligt indsættende psykose med baseline undersøgelse udført 1998-2002 og en 5 års efterundersøgelse udført 2003-2007. Ved begge tidspunkter udførtes undersøgelser af hjernestruktur og -funktion. Formålet var at at beskrive udviklingen af strukturelle neurologiske afvigelser og neuropsykologiske dysfunktioner i de første 5 år efter tidlig debut af psykose hos børn og unge, samt belyse relationerne mellem disse neurobiologiske og neuropsykologiske afvigelser indbyrdes samt til det kliniske forløb samt til kendte risikofaktorer. Det aktuelle formål med studiet er at følge denne patient kohorte op i et registerstudie. Data fra dette studie kombineres med data fra andre af vores studier af patienter med første-episode psykose. Vi vil undersøge langtidsforløbet for patienterne og prædiktorer for outcome.

Metoder:Basisundersøgelsen omfattede 48 patienter i alderen 10-18 år med debut af psykose og 46 raske matchende kontroller. 45% havde skizofreni, de resterende en anden psykotisk lidelse. Patienterne havde ved baseline en gennemsnitsalder på 15.4 år, 44% var drenge, 38% var aldrig medicinerede (de øvrige <6 mdr. antipsykotisk behandling). Til 5 års efterundersøgelsen gennemgikå patienter og kontroller med få undtagelser alle undersøgelserne fra basisundersøgelsen. I registeropfølgningen vil patienter fra dette studie være 29-41 år gamle og follow-up perioden vil være 19-23 år efter debut.

Resultater (forventede): Der er publiceret artikler fra basisundersøgelsen og fem års follow-up undersøgelsen som belyser de neurobiologiske og neurocognitive forandringer hos patientgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. I registeropfølgningen forventer vi at patienternes sociale funktion er lavere end kontrolgruppens og at de har markant dårligere psykisk og somatisk helbred sammenlignet med kontrolgruppen.

Diskussion/impact (forventet):Denne patientkohorte er unik, idet der på verdensplan kun er gennemført ganske få longitudinelle neurobiologiske og neuropsykologiske undersøgelser af tidligt debuterende skizofrene, som er fulgt helt fra sygdomsstart og inden faktorer som medicinering og kronificering kan have afficeret fænomenologien ved baseline. Disse tidligt debuterende skizofrene patienter er i litteraturen kendetegnet ved mere omfattende sygdomsmarkører end ved sygdomsdebut i voksenalderen. Men i vores basisundersøgelse fandtes afvigelserne i hjernens struktur og neuropsykologiske funktioner imidlertid ikke at være mere omfattende end hos patienter med debut i voksenalderen. Resultaterne af en longitudinel undersøgelse vil kunne belyse vigtige aspekter af sygdomsmekanismen ved skizofreniforme psykoser, herunder spørgsmål om betydningen af interaktion mellem alder og sygdomsfase, forekomst af progression kontra stabilitet i de neurobiologiske forandringer henholdsvis i de neuropsykologiske dysfunktioner samt deres relationer til de kliniske sygdomstegn herunder sygdomsforløbet, det psykosociale funktionsniveau og præmorbide risikofaktorer.
StatusIgangværende
Periode01/04/201501/01/2025

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Psychological assessment and psychometrics, Observational study

ID: 61877957