Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Biomarkers in Treatment-resistant Schizophrenia, BiTS

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund: Mellem 20-30 procent af de patienter der får stillet diagnosen skizofreni opnår ikke tilstrækkelig effekt af konventionel antipsykotisk behandling. Disse patienter er plaget af konstante hallucinationer og/eller vrangforestillinger og har et lavt funktionsniveau uden håb om at dette kan bedres af noget konventionel medicin. Dette har store omkostninger for både patienten, pårørende og samfundet. Hvorfor disse patienter ikke har effekt af konventionel medicin, er endnu uvist, men det formodes at skyldes en række biologiske forskelle således at der ligger andre sygdomsmekanismer bag symptomerne hos disse individer.
Formål: Formålet med herværende projekt at identificere biologiske markører hos patienter med behandlingsresistent skizofreni. Vi vil undersøge og følge udviklingen af en række biologiske markører hos disse og sammenligne dem med patienter der har haft en effekt af konventionel medicinsk behandling. Identifikation af sådanne markører er en forudsætning for udvikling af bedre medicinske behandlinger til denne gruppe.
Metode: I projektet måles en række biomarkører med 12 ugers interval hos 2 forskellige grupper patienter med skizofreni. Der måles autoimmune samt inflammatoriske markører både i blodet og i rygmarvsvæsken for at undersøge betydningen af blodhjernebarrierens tæthed og dennes betydning for inflammation i hjernen. Ved MR-scanning måles niveauet af glutamat i udvalgte områder af hjernen, og de strukturelle forhold i grå og hvid substans vurderes for hele hjernen. Ligeledes vurderes psykiatriske symptomer, kognitive færdigheder og funktionsniveau med validerede skalaer og der tages almindelig rutine blodprøver samt elektrokardiogram.
Forsøgspersoner:
Patienter med behandlingsresistent skizofreni. Dette er defineret ved at der skal være forsøgt behandlet med minimum to konventionelle antipsykotika i tilstrækkelig dosis gennem tilstrækkelig lang tid og der skal tilsvarende have været forsøgt behandling med Clozapin. De behandlingsresistente patienter har ikke haft effekt af clozapin-behandlingen, mens kontrolgruppen består af patienter der har haft effekt af clozapin behandling og har været stabile på denne behandling de sidste 8 uger. Kontrolgruppen matches med de behandlings resistente patienter efter alder og køn.

Økonomiske forhold: Studiet er delvist finansieret af Region Hovedstadens Psykiatri, der aflønner læger og sygeplejersker ansat i Regionsfunktionen for kompliceret skizofreni på projektet. Der ansøges aktuelt om yderligere midler til gennemførelse af studiet, ligesom der løbende vil blive søgt om yderligere finansiering i form af bl.a. et phd-stipendie. Initiativtager til studiet er overlæge, PhD Mette Ødegaard Nielsen.
Patienter der kan deltage i projektet, er dels patienter der henvises til regionsfunktionen for kompliceret skizofreni og for kontrolgruppen, vil det være patienter der er i behandling i en anden ambulant psykiatrisk enhed, der henvises til studiet af deres behandlere eller der selv reagerer på opslag på de pågældende Center.
Offentliggørelse af forsøgsresultater: Alle resultater såvel positive, negative og inkonklusive vil blive offentliggjort ved publikation i internationale tidsskrifter, så snart det er videnskabeligt forsvarligt.

StatusIgangværende
Periode01/08/202031/12/2025
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAxel Muusfeldts Fond
Beløb400.000,00 Danske Kroner
Årstal2020
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAase og Ejner Danielsens Fond
Beløb200.000,00 Danske Kroner
Årstal2020
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLæge Sofus Carl Emil Friis & hustru Olga Doris Friis' Legat
Beløb400.000,00 Danske Kroner
Årstal2020

ID: 61923999