Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Belønningssystemet hos børn med neuropsykiatriske lidelser, PhD projekt

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Baggrund:
The development of self-regulatory behaviour and inhibitory control is crucial for children’s ability to engage in goal-directed behaviour, to control behaviour according to the norms of society, and to regulate emotional responses, which is crucial for the development of healthy relationships. The prefrontal cortex plays an important role in self-regulatory control and executive functioning through its connections to the striatum. Evidence suggests that the capacity of self-regulation is largely dependent on the maturation of these fronto-striatal circuits (Marsh, Maia & Peterson, 2009). Few studies have examined the neurobiological signature of those cognitive pro-cesses in children with neuropsychiatric disorders (Marsh et al. 2007, Palminteri 2009). Improving our knowledge concerning processes of maturation in fronto-striatal circuits and associated
cognitive, neuropsychological, and emotional processes in these neuro-psychiatric disorders will allow us to better understand how disturbances in the develop-ment of those circuits contribute to a variety of self-regulation difficulties that are associ-ated with multiple neuropsychiatric disorders during childhood and adolescence, and also improve the pharmacological and non-pharmacological treatments of these conditions.

Formål:
The central aim of this study is to unravel aspects of self-regulation in children with neuropsychiatric disorders, namely the impact of motivation on inhibitory aspects of cognitive motor control and emotion regulation. We will carefully assess the clinical and neuropsychological characteristics of the different groups and measure the underlying neurobiology with means of brain mapping, such as functional MRI and EEG.

Design:
The design of this study will be three-fold and consist of a clinical characterisation part, a neuropsychological assessment and emotion regulation part, and a brain mapping part investigating motivation and the reward system in children with a neuropsychiatric disorder.

Inklusionskriterier:
Inklusionskriterier er alder fra 8 til 13 år og informeret samtykke fra forældremyndigheden.

Eksklusionskriterier:
Eksklusionskriterier for patientgrupperne er gennemgribende udviklingsforstyrrelse og psykotisk lidelse, for tidlig fødsel, neurologiske lidelser og hjerneskade samt en IQ under 70. Vi vil kun inkludere patienter, der ikke får medicin, da effekten af medicin på kognitive, emotionelle og motivationelle processer er svær at adskille fra specifikke karakteristika ved de enkelte diagnostiske entiteter. For kontrolgruppen vil en psykiatrisk lidelse på undersøgelsestidspunktet være grundlag for eksklusion, og ellers gælder de samme eksklusionskriterier.

Hvordan kan jeg deltage:
Kontakt læge Katrine Maigaard på katrine.maigaard@regionh.dk eller psykolog Julie Hagstrøm på julie.hagstroem@regionh.dk
StatusIgangværende
Periode01/10/201331/12/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Neuroimaging, Observational study

ID: 39350958