Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Bæltefiksering og Dobbeltdiagnose

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formål: I ’Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri’ har Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes forebyggende med dobbeltdiagnosegruppen ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer.
For at kunne opstille relevante forslag undersøger projektet:
• På hvilken måde udgør dobbeltdiagnosepatienter en særlig udfordring?
• Hvilke udfordringer oplever patienter og personale i forhold til problemkomplekset bæltefikseringer og dobbeltdiagnose?
• Er der behov for særlige anbefalinger i forhold til patienter med en dobbeltdiagnose, hvis bæltefikseringer skal forebygges – eller dækkes denne patientgruppe ind af de generelle anbefalinger?
Resultaterne skal præsenteres for Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang, Region Hovedstadens Psykiatri.
Metode: Analyse af registerdata om bæltefiksering og diagnoser, litteraturgennemgang og kvalitative interview med patienter, pårørende og personale.
Samarbejdspartnere: Forskellige center og afdelinger i RHP har hjulpet til i forhold til rekruttering af patienter og personale til deltagelse i interview.
Tidsplan: September 2015-juni 2017.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201501/04/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Substance-Related Disorders , Health Systems Research

ID: 49005763