Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

"Average life expectancy weighted by age at diagnosis: assessing excess mortality among people with somatic disorders"

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Folkesygdomme, som fedme og diabetes, berører en stigende andel af den danske befolkning. Det er dog stadig hjertekarsygdomme som tæller de fleste dødsfald. For at kunne sammenligne sygdomsgruppers udvikling er eksakte mål væsentlige. Allerede publicerede resultater fra denne forskningsgruppe viser at tidligere beregninger af overdødeligheden blandt personer med psykiske sygdomme var overestimeret med >8år. En forbedret metode til at beregne lignede forhold for somatiske sygdomme er påkrævet. FORMÅL: Formålet med dette studie er at videreudvikle et sundhedsmetrisk mål for overdødelighed samt at analysere forventet levetid og overdødelig for relevante sygdomsgrupper i Danmark. Det vil desuden blive undersøgt om eksisterende sundhedsmæssige tiltag har formået at reducere overdødeligheden for de enkelte sygdomsgrupper." METODE: Landsdækkende registerdata for perioden 1990-2016 for hele den danske befolkning vil blive indhentet fra CPR og samkørt med andre relevante registre på individplan. Et komplet udtræk fra Landspatientregisteret siden 1977 sikrer at alle ny-diagnosticerede identificeres under studieperioden. Alders- og periodestandardiserede mortalitetsrater vil blive beregnet for bestemte sygdomsgruppe. Disse benyttes til at beregne overordnet middellevetid for sygdomsramte ved at tage højde for alder ved diagnose. Endvidere beregnes overdødelighed med henblik på analyser af forbedrende tiltag over tid. "RESULTATER: Præliminære resultater fra dette studie viser at overdødeligheden for hjertekarsygdomme i 1990-1995 var ca. 5,4 år, mens den i 2010-2014 var ca. 2,9 år. Forbedringer i diagnosticering og behandlingstiltag har således formået at reducere overdødeligheden betydeligt dvs. forlænge sygdomsramtes gennemsnitlige livslængde med 2,5 år. Knap så positive fund ses for fedme, hvor der trods reduktioner over tid stadig er en overdødelighed på ca. 4,9 år for mænd og ca. 3,6 år for kvinder. Resultaterne fra dette studiet vil kunne vejlede beslutningstagere omkring effekten forebyggende tiltag specifikt rettet mod specifikke sygdomsgrupper. Ligeledes vil den indsamlede viden kunne informere patienter og deres pårørende om den forventede livslængde som sygdomsramt; en tal som p.t. må forventes at være overestimeret pga. upræcise beregninger."
StatusIgangværende
Periode01/01/201901/07/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Suicide, Registerbased research, Observational study, Epidemiologic

ID: 49779768