Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Association of hospital-diagnosed sleep disorders with suicide:

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
BAGGRUND: Hvert år dør ca. 600 personer af selvmord i Danmark. Der er en tæt sammenhæng mellem psykisk sygdom og belastning og søvnproblemer, ydermere ved vi at der er en stor sammenhæng mellem depression (MDD) og selvmordsrisiko. Forholdet mellem søvnproblemer, psykiske problemstillinger og selvmordshandlinger er dog stadig uklart. FORMÅL:I dette studie undersøges om personer diagnosticeret med søvnforstyrrelser har en højere selvmordsrate end personer som ikke er diagnosticeret med søvnforstyrrelser. Vi vil desuden udføre sub-gruppe analyser og undersøge forholdet til psykiske sygdomme.
Danske registerdata bestående af det danske patientregister, dødårsagsregisteret, psykiatriregisteret og cpr-register benyttes til analyserne. Undersøgelsen vil udføres i en population bestående af alle individer over 15 år der har boet i Danmark i perioden 1/1/1980-31/12/2017. Søvnforstyrrelser identificeres ved følgende ICD-8 og ICD-10 diagnosekoder: ICD-8: 306.4 og 780.6 og ICD-10: G47 og F51 og selvmord defineres som følgende koder fra dødårsagsregisteret ICD-8: E950-E959 og ICD-10: X60-X84, Y87.0 . Selvmordsforsøg vil indgå som et sekundært outcome.
Resultaterne vil vidne om en klar sammenhæng mellem det at have en hospitals diagnosticeret søvn sygdom og død ved selvmord, ydermere vil det ses at der er et klart sammenspil mellem tidspunktet for diagnose og den største risiko for selvmord, hvilket vil have betydning for hvornår risikovurdering udføres hos patienter med søvnsygdomme. Fundene vil blive publiceret i et internationalt videnskabeligt tidsskrift og herved bidrage til yderlig fokus på screening af selvmordstanker og behandling af søvnsygdomme i somatikken, men i særdeleshed i psykiatrien hvor søvnsygdomme kan overses. På sigt vil flere studier belyse de klare trends der er imellem søvnen og selvmord og herved skabe en ny indgangsvinkel til forebyggelse på dette område der vil have effekt til at nedbringe den søvnsygdoms associerede selvmordsrisiko i både somatisk og psykiatrisk regi.
StatusIgangværende
Periode01/02/202001/02/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sleep wake disorders, suicide, Registerbased research, Observational study

ID: 61847233