Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Are people who self-harm in Denmark offered mental health support?

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Omkring 7.000 personer bliver registreret med et selvmordsforsøg i skadestuen hvert år. Det er uklart hvormange af disse reelt bliver hjemsendte efterfølgende uden tilbud om opfølgenden behandling. Personer som har udført et selvmordsforsøg har øget risiko for at gentage handlingen.
FORMÅL: at undersøge hvor mange personer, der kommer til skadestuen efter selvmordsforsøg, bliver indlagt på psykiatrisk afsnit eller tilset i ambulant psykatrisk behandling efterfølgende."

METODE: Danske registerdata bestående af det danske patientregister, dødårsagsregisteret, psykiatriregisteret og cpr-register benyttes til analyserne. Undersøgelsen vil udføres i en population bestående af alle individer over 10 år der har boet i Danmark i perioden 1/1/2010-31/12/2020. Personer med selvmordsforsøg identificeres og det undersøges om der sker opfølgende psykiatrisk behandling vha. registreret behandling.

RESULTATER: Foreløbige resultater peger på at omrking 60% af patienter hjemsendes uden videregående behandling efter præsentation med selvmordsforsøg i skadestuen. Resultaterne fra disse analyser vil kunne informere om det er nødvendigt med en mere ihærdig indsats omkring selvmordstruede personer som tilses i skadestuen.
StatusIgangværende
Periode01/01/201901/01/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sleep wake disorders, suicide, Registerbased research, Observational study

ID: 61846885