Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Antiviral aktivitet af urokinase-receptoren på HIV-livscyclus

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Urokinae-type plasminogen activator (uPA) er en serin-protease, der aktiverer plasminogen til plasmin og derved er involveret i rearrangeringen af ekstracellulær matrix m.v. uPA aktiveres selv ved binding til sin receptor, uPA-receptor (uPAR) på celleoverfladen. I forbindelse med HIV-forskning er uPA-uPAR også af væsentlig interesse. Den soluble form af uPAR har vist sig at være en signifikant negativ prognostisk markør for udviklingen af HIV-forårsaget sygdom. Fornylig er det endvidere vist, at koncentrationen af uPA har indflydelse på mængden af virus, der frigives til den ekstracellulære væske. Flere undersøgelser peger på, at uPA indvirker negativt på HIV-1's sene livsfase, specielt ved nedregulering af HIV-release. Hvordan uPA påvirker mængden af HIV-1, der tillades at slippe ud fra den inficerede celle, er imidlertid ikke afklaret. Vi forsøger derfor at afklare sammenhænge mellem uPA's tilstedeværelse og HIV-1-release. Der undersøges dels for effekten af at hæmme uPAR internalisering og signallering, dels for interaktioner mellem uPAR og henholdsvis HIV-proteiner og intracellulære proteiner involveret i HIV-release.
StatusAfsluttet
Periode18/07/2011 → …
Forskningsprogram<ingen navn>

    Forskningsområder

  • HIV SuPAR antiviral

ID: 32491202