Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Ambulant opfølgning efter udskrivelse for patienter med depression, et systematisk review

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Nilsson, Maria Elisabeth (Projektleder, faglig)
  • Arnfred, Sidse Marie (Projektdeltager)
  • Lindschou Hansen, Jane (Projektdeltager)
  • Jakobsen, Janus (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Baggrund: I forbindelse med planlægning af et randomiseret klinisk forsøg vedrørende ambulant opfølgning efter udskrivelse for patienter med ikke-psykotise lidelser, arbejdes der på et systematisk review vedrørende ambulant opfølgning efter udskrivelse for patienter med depression. På denne måde sikres at al tilgængelig litteratur på området, bliver gennemgået på en systematisk måde.

Formål: At systematisk gennemgå al højkvalitets forskning vedrørende ambulant opfølgning efter udskrivelse for patienter med depression, for at enten sammenstille og vurdere kvaliteten af den tilgængelige litteratur på området og/eller påvise et hul i evidensbyrden. I forbindelse med dette forsøges der at etablere et samarbejde med ”The Cochrane Collaboration Depression, Anxiety and Neurosis Review Group” (CCDAN), således at både protokol og review publiceres i Cochranes internationalt udbredte databaser.

Design: Et systematisk review er et litteraturstudie der forsøger at identificere, syntetisere og vurdere al højkvalitets forskning indenfor et specifikt område. Reviewet skrives i henhold til The Cochrane Collaborations retningslinjer for et systematisk review, der sikrer en anerkendt og systematisk tilgang. Der udarbejdes en protokol forud for selve reviewet, hvor samtlige beslutninger vedrørende dataindsamling og håndtering af data bliver taget på forhånd. Alle ændringer i forhold til protokollen skal nøje gøres rede for i det endelige review. Formålet med protokollen er at mindske risikoen for bias ved at metoden ikke bliver farvet af hvilken type data der findes ved litteraturgennemgangen. Afhængigt af datas kvalitet og mængde foretages eventuelt en statistisk analyse af analyserne fra de randomiserede kliniske forsøg der indgår i reviewet, en såkaldt meta-analyse.

(det er inklusionskriterier og eksklusionskriterier der kun skal udfyldes hvis der indgår patienter i projektet)

StatusAfsluttet
Periode01/06/201201/09/2014
URLNej
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramRHP's Forskningspulje

ID: 36378977