Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

1 og 5 års opfølgning på gruppebehandling af kvinder med senfølger efter incest i barndommen. En randomiseret undersøgelse af systemisk og analytisk gruppeterapi

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"Baggrund
Omfattende forskning viser, at voksne kvinder, der har været udsat for incest i barndommen, har en forøget risiko for en lang række alvorlige psykiatriske symptomer og lidelser samt medicinske sygdomme. Korttidseffekten af specialiseret gruppeterapi i behandlingen af senfølger efter incest er veldokumenteret. Men eksisterende viden om langtidseffekten er sparsom, også internationalt.
Projektet er en 1 og 5 års opfølgning på en prospektiv randomiseret, kontrolleret undersøgelse der fandt sted på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i perioden 1998-2001, af analytisk og systemisk gruppebehandling af kvinder med senfølger efter incest i barndommen.

Formål
Projektets formål er at:
• Undersøge om bedringen i kvindernes psykiske symptomer og social funktionsniveau vedvarer 1 og 5 år efter behandlingens afslutning.
• Belyse eventuelle forskelle i forløb over tid for de to behandlingsformer.

Design
Der er tale om en prospektiv randomiseret undersøgelse. Data til 1 års og 5 års opfølgningen hidrører fra anvendelse af de spørgeskemaer, der blev anvendt ved evaluering af korttidseffekten af behandlingen. Det drejer sig om skemaer der måler det generelle psykiatriske symptomniveau (Symptom Checklist-90-Revised, SCL-90-R), psykosocialt funktionsniveau (Global Assessment of Functioning, GAF), livskvalitet (Global Life Quality, GLQ), sociale relationer og sexologiske problemer.
Patienterne besvarer udover spørgsmål vedrørende deres aktuelle sociale situation, også spørgsmål, der for den 5-årige periode belyser psykiatrisk og psykofarmakologisk behandling, selvmordsforsøg og forekomst af nye traumatiske oplevelser.
Inklusion- og eksklusions-kriterier
Inkluderet var kvinder over 18 år henvist til Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden, som havde klar erindring om mindst én intrafamiliær seksuel krænkelse i barndommen, og som havde udviklet langvarige psykiatriske symptomer relateret til overgrebsanamnesen. Kvinder med psykosesymptomer, organisk påvirkning, medicin- eller alkoholmisbrug, aktiv suicidalfare eller graviditet var ekskluderet fra undersøgelsen. Henvisningsperioden var: 1. september 1998 – 1 marts 2001; behandlingsperioden blev afsluttet november 2002.
"
StatusAfsluttet
Periode01/02/200731/12/2017

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Sexual Dysfunctions, Psychological, Paraphilic Disorders and Disorders of sexual preference or development

ID: 50030540