Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

CV

Født d. 7 juli, 1980 i DK.
Aktiv musiker ved siden af forskningen.

Uddannelse:
02 2008 - 09 2010: Cand. psych., Københavns Universitet (Fag m. relevans: Klinisk A-Program, Neuro B-Program, Avancerede kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I forskningspraktik på psykiatrisk center rigshospitalets kompetencecenter for affektive lidelser under cand. psych., phd. Kamilla Miskowiak)
Specialetitel: "Helvede, det er de andre". Undertitel: "Psykopatologi relationelt i lyset af eksistentiel psykologi og filosofi"

02 2011 Indskrevet på Ph.D.-studiet ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet på foranledning af tildelt forskningsstipendium. Titel: ”Den skizofrene grundforstyrrelse belyst via neurokognitive test udviklet herfor”. Påregnes afsluttet 04 2014.


Forskningserfaring:
03 2009 - 11 2009: Ulønnet forskningsassistent for cand. psych., ph.d-stud. Robin Døngart på
Center for visuel kognition, KU. Opgaver: Udførelse af -og rekruttering til- eksperimentelle
opmærksomhedsstudier.

01 2009 - 01 2010: Forskningsassistent for post doc, cand. psych., ph.d Sarah Daniel på
Center for psykoterapiforskning, KU. Opgave: Kvalitativ datakoder.

05 2009 – nu: Forskningsassistent (som stud. psych.)/forskningspsykolog og Ph.D.-studerende (som cand. psych.) for læge, klinisk assistent Julie Nordgaard/professor, dr.
med. Josef Parnas v. Psykiatrisk center Hvidovres forskningsenhed/Center for
subjektivitetsforskning. Opgaver: Interview, testadministration, rekruttering, bred
forskningslogistik og videnskabelige overvejelser. Tilknytning til teoretisk projekt omkring psykologiske og neuropsykologiske aspekter af den neuroudviklingsmæssige hypotese om skizofreniens patogenese. Sidstnævnte er i tæt samarbejde med Josef Parnas.

09 2009 – 02 2011: Forskningspraktikant og herefter Forskningsassistent(som stud.psych.)/forskningspsykolog(som cand. psych.) for post doc, cand. psych., ph.d, Kamilla Miskowiak/professor, dr. med., Lars Kessing v. Psykiatrisk center Rigshospitalets Kompetencecenter for affektive lidelser Opgaver: fMRI-scanninger, administrering af manuelle og digitaliserede neurokognitive test, logistisk overblik og oplæring af nye forskningsassistenter.

Psykologisk testning og diagnostisk interview:

Manuelle test:
Certificeret SCID-interviewer (har, siden 2009, lavet utallige diagnostiske interviews og kliniske udredninger i psykiatrisk regi med hyppig supervision af klinisk assistent, læge, Julie Nordgaard og professor dr. med. Josef Parnas.)

Oplært og på daglig basis admninstreret bredt udsnit af kognitive tests. F. eks:
Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)
RBANS talspændvidde og kodning, Ordmobilisering
WAIS-III Bogstav Tal Rangordning
Trail making A and B

Computeriserede test:
Cambridge Cognition (CANTAB): Simple Reaction Time (SRT), Delayed Match to Sample (DMS) og Spatial Working Memory (SWM) mm.
IST 2000 (Intelligenstest som lægger sig klassisk op ad WAIS III)
MMPI

Imaging:
Oplært i fMRI-scanning på Hvidovre Hospital i forbindelse med forskning i EPO som behandling for affektive lidelser samt ECTs kortsigtede neurologisk analyserede effekt under cand. psych., ph. d Kamilla Miskowiak.

Forsknings- og undervisningsinformation

 Titel: ”Er skizofrene mere logiske end raske kontrolpersoner?”-om skizofren rationalitet og kognition v. Psykiatrisk Center Hvidovre, konferenceundervisning, 29. september 2011.

Titel: " "Helvede, det er de andre" - Psykopatologi relationelt i lyset eksistentiel psykologi og filosofi" v. Psykiatrisk Center Hvidovre, konferenceundervisning, 7. oktober 2010.


Forskningsområde

skizofreni, neurokognition, rationalitet, fænomenologisk psykiatri, testudvikling, diagnostik, psykopatologi

ID: 34539