Personlig profil

Forskningsområde

Min forskning og relaterede interventionsprojekter og felt-eksperimenter er ret bred og tværfaglig. Men min forskning har generelt fokuseret på ‘people, places, and programmes’ i relation til børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem sundheds-, adfærds- og socialvidenskab.

Primære forskningsområder

Med udgangspunkt i en overordnet ambition om at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning og mål om at fremme fysisk, mental og social sundhed for individer og populationer er mine vigtigste forskningsområder og interesser:

 

1) forebyggelse af overvægt og kroniske ikke-smitsomme sygdomme i et livsforløbsperspektiv

2) fremme af fysisk aktivitet og bevægelse for individer og populationer

3) udvikling, evaluering og implementering af ”real-world” komplekse interventioner og indsatser i sundheds-, social- og uddannelsessektoren

4) sammenhænge, interaktioner og mekanismer mellem sundhed, trivsel og læring

5) forskningsbaseret innovation, videns-translation og -mobilisering

Aktuel forskning

For tiden er mine forskellige forskningsområder og -interesser blevet forenet i fire flerårige tværfaglige forskningsprojekter og interventionsundersøgelser, som jeg leder som PI eller co-PI; ASPHALT, DAPL, PL4LIFE- og Naturfamilier.

Mulige interessekonflikter

None

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Peter Bentsen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller