1993 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

Mit forskningsområde omfatter sundhedsfremmeforskning i lokalsamfundet med fokus på borgerinvolvering og social mobilisering til styrkelse af lokale fællesskaber og engageret medborgerskab. Jeg er desuden optaget af social ulighed i sundhed og forsker i samarbejdsrelationer og samskabelsesprocesser mellem professionelle aktører på tværs af sektorer og fagligheder.

 

Jeg har bidraget til udviklingen af supersetting-tilgangen til bæredygtig udvikling i lokalsamfundet gennem a) bred deltagelse og samskabelse blandt borgere og professionelle aktører, b) koordinerede og integrerede aktiviteter i multiple arenaer, c) styrkelse af borgeres kompetencer og motivationer til at handle og agere, d) forståelse og respekt for borgeres lokale kontekst og hverdagslivets udfordringer og e) generering og brug af forskningsbaseret viden til at påvirke udvikling. 

Supersetting-tilgangen har leveret fine adfærdsmæssige og strukturelle resultater og bliver nu afprøvet i og tilpasset til nye socio-økonomiske, demografiske og kulturelle kontekster, blandt andet i socialt udsatte boligområder. Dette indbefatter gennemførelsen af komplekse interventioner på flere organisatoriske niveauer, interaktion og samarbejde via netværksstrukturer, lokalsamfundsanalyser, inter-disciplinære forskningsstrategier, deltagerbaseret aktionsforskning, teoribaserede evalueringsrammer, programteorier og koordinerede kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.    

Aktuel forskning

Projekt Sundhed og Lokalsamfund (Projekt SoL) er i realiteten en serie beslægtede projekter, som alle bygger videre på det supersetting-baserede Projekt SoL Bornholm og Odsherred. SoL-projekterne har forskellige orienteringer men er baseret på supersetting-tilgangens værdier og principper, og har alle det samme overordnede formål: At styrke den sociale og sundhedsfremmende udvikling i lokalsamfundet. Aktuelle projekter inkluderer:  a) Tingbjerg Changing Diabetes, b) Projekt SoL Århus, c) Vores Sunde Hverdag og d) Projekt Nordlys.         

Cities Changing Diabetes (CCD) er et internationalt partnerskabsprogram med fokus på forskningsbaseret forebyggelse og behandling af type 2 diabetes i udvalgte storbyer i verden, herunder Houston, Johannesburg, København, Mexico City, Rom, Shanghai, Tianjin, Vancouver og Xiamen. Se også www.citieschangingdiabetes.com. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er en stiftende partner sammen med Novo Nordisk og University College London. SDCC er også en lokal partner i København sammen med Københavns Kommune, Købehavns Universitet, Diabetesforeningen og Novo Nordisk. En af SDCC's roller er at koordinere det globale Community Action Research (CAR) netværk. Se også www.communityactionresearch.com

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Paul Bloch er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller