Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskningsområde

Kronisk sygdom, diabetes, egenbehandling, psykosocial støtte, hverdagslivs etnografi, online-offline, sociale medier, peer fællesskaber, kvalitativ forkskning

Primære forskningsområder

Personer med kronisk sygdom og deres brug af sociale medier

Aktuel forskning

Behovet for kompetenceudvikling of efteruddannelse hos sundhedsprofessionelle medarbejdere i Københavns Kommune

ID: 50238916