• Fastnet28515121
20062022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kort præsentation

Gennem de seneste tretten år har jeg forsket i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Blandt andet har jeg gennemført flere etnografiske studier af praksis på forebyggelsesområdet.

Desuden har jeg været ansvarlig for en lang række evaluerings- og udredningsopgaver for Sundhedsstyrelsen, KL, patientforeninger m.fl. Gennemgående tematikker i min forskning har været evidens og etik i professionel praksis, ulighed i sundhed og unges trivsel og uddannelse. Jeg har blandt andet inddraget antropologiske og sociologiske teorier med henblik på at skabe en bedre forståelse for de sociale processer og forhold, der bidrager til at forme folkesundheden.

Jeg har desuden vejledt en række studier med fokus på rehabilitering og implementering af tværsektorielle indsatser. Jeg har et indgående kendskab til interventionsforskning og evaluering, og senest har jeg beskæftiget mig med metoder til lokalt forankret forbedringsarbejde.

Aktuelt er jeg optaget af at afprøve og udvikle metoder, hvor forskning og praksis gensidigt befrugter hinanden, og hvor brugere aktivt inddrages i udviklingen af ny forskningsbaseret viden. Dette er ikke mindst relevant i forhold til at styrke forebyggelse og behandling af diabetes i sårbare familier ved hjælp af en helhedsorienteret, tværfaglig indsats.

Forskningsområde

  1. Sundhedsfremme og forebyggelse: særligt kommunernes praksis på forebyggelsesområdet, tværsektorielt og -professionelt samarbejde, evidens og etik.

  2. Interventionsforskning og evaluering: særligt med fokus på implementering, processtudier og betydningen af kontekst

  3. Lighed i sundhed: særligt fokus på udsatte børn og unge, sammenhænge mellem sundhed og sociale forhold

Aktuel forskning

Forskning for forbedring:

Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe nye former for forbindelser mellem forskning og praksis, særligt med henblik på at reducere ulighed i sundhed. Det handler dels om at udvikle måder, hvorpå forskningen kan bidrage til at skabe konkrete forbedringer i praksis og dels om at skabe bedre grundlag for praksis-informeret forskning. I den forbindelse er jeg inspireret af - og interesseret i at kombinere – tilgange som forbedringsvidenskab, aktionsforskning og etnografi.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Morten Hulvej Rod er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller